Jubileumsorganisation Göteborg 400 år

År 2021 fyller Göteborg 400 år. I samverkan med ett stort antal aktörer driver vi projekt och verksamheter inom områden som har stor betydelse för destinationens framtida verksamhet. Här är projektgruppen för Göteborgs 400-årsjubileum.