Analys & Omvärld

Analys och Omvärld bevakar utvecklingen inom turism generellt, och samlar in kunskap för att inspirera och engagera till fortsatt positiv utveckling av Göteborgsregionens samlade besöksnäring. Verksamheten syftar till att skapa väl underbyggda beslutsunderlag. Vi tillgängliggör insamlade data och tydliggör aktuella trender för att stärka destinationens olika partners och stimulera till ökad samverkan. Analys och Omvärld bidrar med sin verksamhet till att indirekt stärka destinationens strategiska konkurrenskraft.