Administration

Enheten stödjer bolagets affärsområden och serviceenheter inom områdena ekonomi och HR så att bolagets verksamhet kan drivas på ett optimalt sätt. Administrationen skall också verka för ökad ekonomisk medvetenhet och miljöekonomiskt tänkande i hela organisationen.