Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Uppföljning av hållbarhetsmål

Göteborg som stad och som destination har länge utmärkts och belönats med flera priser för sitt hållbarhetsarbete. Läget i omvärlden visar på både utmaningar och möjligheter som måste och kan tas hand om. Men både ambitioner och åtgärder behöver accelereras. Bland alla åtgärder som har tagits fram arbetar Göteborg & Co med en revidering av Göteborgs stads program för besöksnäringens utveckling, där fokuset är att ha en hållbar destination 2030.

Hållbarhet i sina tre dimensioner i helhet (miljö, socialt och ekonomiskt) är uttalad strategi för staden och destinationen Göteborg och för Göteborg & Co. Det är vår övertygelse att detta är en av de kritiska framgångsfaktorer som kommer avgöra hur vi möter framtiden som stad och som destination.

Stadens och destinationens hållbarhetsarbete har länge utmärkt Göteborg och belönats med flera priser. Läget i omvärlden – pandemi, klimatkris och andra samhällsutmaningar osv – visar på både utmaningar och möjligheter som måste och kan tas hand. Men både ambitioner och åtgärder behöver accelereras. Både bolaget och destinationen är i en ny fas. En betydelsefull åtgärd är arbetet med ett reviderat Besöksnäringsprogram för staden där fokuset är en hållbar destination 2030.

Ett viktigt perspektiv i arbetet med hållbarhet är transparens. Detta öppnar upp för att visa upp vad som prioriteras, kunna bjuda in till konstruktiv dialog och inte minst för att utmana och utveckla oss själva så vi alltid fortsätter röra oss framåt.

Indikatorer ovan utgår ifrån hållbarhetsrelevans och data (tillgång och kvalitet).

I urvalet av indikatorer har vi utgått från två perspektiv: Hållbarhetsrelevans och data (tillgång och kvalitet).

Andel miljöcertifierade hotellrum

Boendet har stor påverkan på ett besöks totala miljöpåverkan. Hotellen är också en stor del av besöksnäringen och detta är en bra indikator på både hur hotellen agerar miljömässigt och hur destinationen utvecklas ur miljöperspektiv. Källa: Göteborg & Co

Vistelselängd

Eftersom resan till/från destinationen oftast bidrar med den största miljöpåverkan ligger det i vårt intresse att få våra gäster att stanna längre. Stannar gästen längre får det oftast också positiva turistekonomiska effekter/spenderar mer. Källa: SCB/ Tillväxtverket

Gästnätter utanför högsäsong

Med tillväxt utanför högsäsongen kan vi få ut mer av befintliga anläggningar och en stabilare/bättre anställningssituation för dom som arbetar i besöksnäringen. Källa: SCB/ Tillväxtverket

Hållbarhetsvärdering lokalbefolkning (SOM)

Göteborgarnas uppfattning av staden ur några relevanta hållbarhetsperspektiv: Kulturutbud, Miljövänlighet, Trygg/säker, Jämlikhet. Källa: SOM undersökningen Göteborg

Hållbarhetsvärdering besökare

Besökarnas uppfattning av Göteborgsregionen avseende den upplevda känslan av trygghet och säkerhet under besöket, tillgång till information om utbudet av upplevelser i destinationen, attraktiviteten i destinationens utbud av upplevelser samt bemötandet av servicepersonal och lokalinvånare. Källa: Besökarundersökning 2021 – nollmätning Göteborg & Co

GDSI topp-3

Göteborg har som mål att vara bland de allra bästa destinationerna i världen på hållbarhet och detta utvärderas normalt varje år av Global Destination Sustainability Movement genom ett index, GDSI.

NPS besökare

NPS är ett lojalitetsindex som används för att mäta benägenheten att rekommendera destinationen till en bekant. NPS räknas ut som andelen ambassadörer minus andelen kritiker, och skalan sträcker sig från -100 till 100. Ett NPS-värde på 0 innebär att det är exakt lika många ambassadörer som kritiker. Källa: Undersökning Resa i Sverige 2019–2021

Mer information om hur Göteborg & Co och destination Göteborg arbetar med hållbarhet.

Senaste hållbarhetsredovisning.

Katarina Thorstensson

Hållbarhetsstrateg
+46 31 368 42 85

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera