Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Göteborg & Co:s hållbarhetsarbete

Göteborg & Co jobbar hela tiden med hållbarhet. Miljömål har satts för året och flera andra hållbara initiativ för att bolaget ska hålla en hög standard inom hållbarhetsfrågor.

Miljömål för Göteborg & Co 2022

 • Göteborg & Co minskar sina växthusgasutsläpp från resor och transporter. Mål för 2030 är 90% mindre växthusgasutsläpp i Göteborgs geografiska område än 2010.
 • Öka andelen miljö- och klimatsmarta inköp och upphandlingar under 2022 jämfört med 2019.
 • Öka miljö- och klimatkunskapen hos alla medarbetare. Alla anställda ska gå en obligatorisk utbildning som ska följas upp och utvärderas.
 • Bidra och utveckla ytterligare åtgärder för en mer hållbar destination. Samtliga avdelningar på Göteborg & Co jobbar för en mer hållbar och miljösmart destination.
 • Minska miljö- och klimatpåverkan från energiförbrukning. Göteborg & Co följer upp, bevakar och där möjligt; minskar miljö- och klimatpåverkan från energiförbrukning, avfallsgenerering och kemikaliehantering under 2022.
Göteborg & Co:s distributionsinformatör Alberto använder elbil när han delar ut turistbroschyrer till besöksmålen runt om i destinationen.

Göteborg & Co:s verksamhet

Bolaget är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas vilket innebär att det finns ett miljöledningssystem i verksamheten. Göteborg & Co Möten samarbetar med föreningar, organisationer och intressenter för att skapa långsiktiga, positiva effekter av genomförda möten. Läs om hur vi arbetar med möten.

Under året arrangerar Göteborg & Co flera återkommande evenemang som är hållbarhetscertifierade och där ingår hållbarhet inom alla tre dimensioner; social, ekonomisk och ekologisk. Nedan är ett axplock av olika saker som görs.

Kulturkalaset

 • Göteborgs Kulturkalas arbetar aktivt med utsläppsminskande åtgärder. Några exempel: Bältesspännarparken vara en ”hållbar oas” där besökarna kommer hänga och lyssna på lokalproducerad musik med influenser från hela världen och samtidigt smaka på framtidens mat med fokus på food tech, alternativa proteiner och lokalproducerad mat.
 • Kulturkalaset kommer i största möjliga mån skapa fysisk tillgänglighet som exempelvis läktare för rullstolar och syn- och teckentolkning.
 • Kulturkalaset uppfyller kriterierna för Fairtrade City Göteborg. Det innebär bland annat att allt kaffe, te och socker som serveras är etiskt märkt.
 • Kulturkalaset kommer att använda befintliga arenor/platser/scener. I största mån hyra, inte köpa nytt. Även använda flergångsartiklar i (samarbete med Tint och deras system Panter)

Vetenskapsfestivalen

 • Under festivalen har besökare möjlighet att boka en vetenskapsvän om man vill ha stöd eller sällskap till en aktivitet. En vetenskapsvän är en av våra värdar följer med under ditt besök. Denna vän kan passa bra för dig som behöver ledsagning, vill ha sällskap på festivalen eller kanske behöver lite extra hjälp med språket.
 • Vetenskapsfestivalens arena Experimentverkstaden är avsedd för barn mellan 4-11 år. Den görs tillgänglig genom att alla stationsbeskrivningar översätts. Översättningar görs till de fem språk som flest elever i Göteborg har modersmålsundervisning i.
 • I stället för att köpa nytt så hyr och återanvänds saker. Alltifrån kläder till material. Tillsammans med Björkåfrihet tas återbrukade kläder fram som värdarna bär under festivalen. Det är second hand kläder som personer skänkt till Björkåfrihet och som loggan är tryckt på.
 • Under Vetenskapsfestivalen prioriteras i första hand gång, cykel eller kollektivtrafik som transportmedel. Bilarna som används för att transportera saker under festivalen är eldrivna.

Nätverk och initiativ

 • Göteborg & Co har skrivit under avtalet ”The Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism”.
  Det innebär att bolaget förbinder sig till att bidra till att världens utsläpp från turismsektorn halveras till 2030 och når netto noll så snart som möjligt innan 2050. Bolaget är även delaktiga i initiativet ”Net Zero Carbon” som också startade i Glasgow. Detta initiativ ska bidra till Parisavtalets mål om halvering av växthusgasutsläpp till 2030 och ställa om till klimatneutrala evenemang. Göteborg & Co bidrar till att mötesbranschen tar fram en färdplan på hur branschen globalt ska ställa om och planen kommer att presenteras i november 2022.
 • Göteborg & Co var med och startade upp samarbetet Greentopia tillsammans med livmusikbranschen, idrottsrörelsen och flera svenska städer, för att minska de klimatavtryck som evenemang för med sig. Första klimatmötet ägde rum på Way Out West 2022. Bolaget har även ett samarbete tillsammans med Got Event för att beräkna klimatpåverkan på evenemang.
 • Fossilfritt resande är en strategisk viktig fråga ur ett destinationsperspektiv.
  Göteborg & Co medverkar med ansvar för besöksnäringsperspektivet i Elektrifierad Stad och Gothenburg Green City Zone; två elektrifieringsprojekt under Business Region Göteborgs ledning.

Katarina Thorstensson

Hållbarhetsstrateg
+46 31 368 42 85

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera