Analys & Omvärld

Göteborg & Co har länge varit en internationell föregångare inom destinationsutveckling och destinationsmarknadsföring. En av nycklarna till vår starka position är bolagets fokus på kunskap och mod att omsätta kunskapen i aktiviteter. Kopplingen till akademin har varit ovärderlig.

Foto: Superstudio D&D

2018 inrättades den nya avdelningen Analys & Omvärld. Arbetet syftar till ett än mer strukturerat kunskapsarbete och kommer att göra bolagets roll som kunskapsnav ännu tydligare.

Under 2018 genomfördes flera mätningar under stora evenemang i staden, exempelvis Volvo Ocean Race, Göteborgsvarvet och Göteborgs Kulturkalas med EuroPride. Mätningar av turistbyråernas service genomfördes också.

Avdelningen har även, i samarbete med besöksnäringen, inlett ett arbete som ska resultera i en tydlig och kunskapsbaserad bild av destinationens besökare.

Målgrupp

Analys & Omvärld arbetar med bolagets övriga affärsområden, ägare, klusterbolag och samarbetspartners i form av lokala besöksnäringsföretag, lokala arrangörer och rättighetsägare, akademi samt förvaltningar och bolag i staden.

Analys& Omvärld har i uppdrag att:

  • Genomföra löpande omvärldsbevakning
  • Sammanställa och tillgängliggöra statistik
  • Genomföra detaljerade analyser av ett speciellt område – Satellitkonto
  • Samarbeta med akademin, Centrum för turism
  • Ta fram utredningar
  • Genomföra undersökningar
  • Bidra till förnyelse i form av utveckling och innovation
  • Vara kunskapsleverantör till operativ verksamhet
  • Vara kunskapsleverantör till samverkansnätverk
  • Representera Göteborg i nationella och internationella nätverk

Fakta om besöksnäringen i Göteborgsregionen 2018

Gästnattsstatistiken som redovisas i bolagets faktarapport omfattar även campingen nu för första gången. Jämförelse mot totalsiffror i andra bolagsrapporter som räknar med statistik på hotell, stugbyar och vandrarhem är därför inte möjligt.

Årsrapport 2019