Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Exempel på satsningar

Näringslivsgruppen har sedan starten 1991 satsat mer än 150 miljoner kronor i olika projekt. Nedan följer ett urval av projekten med en beskrivning hur Näringslivsgruppen bidrog.

Alfons Åbergs Kulturhus

Näringslivsgruppen stöttar Alfons Åbergs Kulturhus i sitt arbete mot barnens utveckling genom lek och lärande för barnkultur för alla barn, oavsett funktionsförmåga, språk, ursprung eller social situation.

BonnierHoops i Biskopsgården

BonnierHoops arrangerar gratis aktiviteter under hela sommarlovet till ungdomarna i Biskopsgården och närliggande områden. Runt en street basketplan får barn och ungdomar chansen att spela basket, läsa böcker, tävla i poetry slam, delta i teaterföreställningar och mycket mer. I samarbete med Bonnierförlagen och en mängd aktörer bidrog Näringslivsgruppen till starten av BonnierHoops i Biskopsgården.

Connect2Capital

Näringslivsgruppen har varit engagerat och stöttar Connect2Capital, mötesplatsen där svenska tillväxtföretag och investerare möts.

Framtidsambassadörer

Tillsammans med Universeum, Göteborgs stads grundskoleförvaltning och 400-årsjubileum är Näringslivsgruppen projektägare till Framtidsambassadörer som ska göra att fler elever klarar kunskapskraven. Med utgångspunkt i skolans behov och Agenda 2030 utforskar Framtidsambassadörer hur problembaserat lärande, blandade lärmiljöer och digitalisering kan användas för att stärka lärandet och fördjupa ämneskunskaper i naturvetenskap och teknik.

Future Skills

Future Skills är Gymnasiedagarnas nya mötesplats som handlar om att ge inspirerande kunskap om vilka kompetenser som kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden. Näringslivsgruppen är initiativtagare till projektet som lanserades efter Euroskills 2016.

#gbgtechweek

Under året har Näringslivsgruppen varit partner och engagerad i ett flertal start-up- och riskkapitalevenemang där investerare möter entreprenörer.

Göteborgs Companipris

Näringslivsgruppen delar varje år ut Göteborgs Companipris till framgångsrika företag som drivs och utvecklas i Göteborgsregionen. Detta görs för att inspirera till företagande och visa upp det innovativa och kreativa Göteborg.

Göteborgs Kulturkalas

Näringslivsgruppen ser Göteborgs Kulturkalas som ett viktigt evenemang för att uppmärksamma och stärka det rika kulturutbudet i staden. Näringslivsgruppen är en av initiativtagarna till Kulturkalaset och har varit engagerad i flera år genom att bjuda in en arabisk-talande artist till Göteborg.

Idrott Utan Gränser

Näringslivsgruppen har länge engagerat sig i Idrott Utan Gränser som introducerar, i samarbete med lokala idrottsföreningar, fritidsaktiviteter på idrottslektioner i skolan i särskilt utsatta områden. På så sätt får de barn och ungdomar att våga prova på olika idrotter som kan locka dem till en meningsfull fritid.

Magasin Göteborg

Tillsammans med Business Region Göteborg ger Näringslivsgruppen ut Magasin Göteborg, en årlig bilaga till Dagens Industri. Syftet med magasinet är att locka innovativa personer och företag till regionen och visa på den mångfald bland företag som finns i Göteborgsregionen.

Ung Företagsamhet

Näringslivsgruppen ser ett stort värde i att ungdomar får kunskap om och förståelse för entreprenörskap och företagande. Därför engagerar Näringslivsgruppen sig i Ung Företagsamhet som skapar utbyte mellan skola och näringsliv genom att ungdomar får starta, driva och avveckla företag under ett läsår på gymnasiet.

Unimeet Gothenburg

Näringslivsgruppen är initiativtagare och huvudparter till Unimeet Gothenburg (f.d Student Göteborg och Go Science). Syftet med projektet är bland annat en ökad samverkan mellan Göteborgs universitet, Chalmers och näringslivet, samt att göra Göteborg till en ännu bättre stad för internationella studenter och gästforskare.

Skarpt Läge Jobbmässan

Näringslivsgruppen är en långsiktig partner och rådgivare till jobbmässan Skarpt Läge som arrangeras två gånger om året för ungdomar mellan 18 och 30 år som står långt ifrån arbetsmarknaden. Alla utställare erbjuder jobb, utbildningar eller praktik.

Vetenskapsfestivalen

Näringslivsgruppen är en av initiativtagarna till Vetenskapsfestivalen som hålls i Göteborg varje år. Festivalen är en viktig plattform för att nå ut och väcka intresse för forskning och vetenskapliga ämnen samt att skapa mötesplatser för skola, allmänhet och forskarsamhället.

West Pride

Näringslivsgruppen stöttar West Pride i sitt arbete för en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och diskriminering, genom att bland annat finansiera en del av utbildningar i HBTQI-frågor för skolor.


Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera