Lisa Ehn

Språk och turism har alltid varit stora intressen för mig och i min roll som marknadsassistent arbetar jag främst med att presentera och marknadsföra Göteborg som kongresstad i text och bild.

Jag har även ett nära samarbete med hotellen i Göteborg, där jag säkrar och administrerar de hotellblock som ofta görs i samband med kandidaturer som Göteborg & Co går in i. Både gällande stora evenemang och kongresser av olika karaktär.

Mitt bästa Göteborgstips:

Gunnebo Slott med sina vackra omgivningar, sin spännande historia, sin fantastiska satsning på trädgårdar och odlingar som de använder i sitt kafé, samt stora ytor för hela familjen att vistas på.