Anna Hylander

Jag har arbetat på Göteborg & Co Möten sedan 2008 och har som specifik uppgift att underlätta för beslutsfattare av möten att hitta bra lösningar i Göteborg.

Med fokus på besöksnäringen har jag en bakgrund inom internationell marknadsföring. 

Mitt bästa Göteborgstips:

Upptäck historiska villaområden som Johanneberg villastad, Landala Egnahem och Slottsberget! Här kan du läsa om Göteborgs olika stadsdelar och om arkitektur i Göteborg.