Hoppa till innehållet

Bli medlem

Få större möjlighet att påverka. För många nationella och internationella mötesarrangörer är Göteborg & Co Möten första kontakten med mötesstaden Göteborg. Ett medlemskap hos oss innebär att ni sitter på första parkett och har större möjligheter att påverka.

Nya dörrar öppnas inom mötesindustrin och ni får ta del av affärer som genereras av våra marknadsförings- och försäljningsaktiviteter som syftar till att marknadsföra och utveckla mötesstaden Göteborg.

 • Fördelar och möjligheter
 • Marknadsföring/försäljning
 • Rekommendation av ert företag vid mötesförfrågningar.
 • Förmedling av förfrågningar och leads till, i första hand, lokalt baserade medlemsföretag.
 • Exponering i t.ex. anbud, broschyrer och webb.
 • Representation eller medverkan vid säljresor, mässor och workshops.
 • Medverkan vid site visits.
 • Exponering av destinationen i fackpress.
 • Samannonsering.
 • Påverkansmöjlighet vid övriga marknadsföringsaktiviteter.

Information

 • Kvartalsvis utskick av information om beslutade kommande möten.
 • Kvartalsvis nyhetsbrev.
 • Göteborgsmaterial i form av broschyrer, bilder m.m.

Nätverk

 • Exklusiva nätverksmöjligheter med andra medlemmar och mötesambassadörer genom Göteborg & Co Mötens medlemsträffar.
 • Kontaktförmedling genom Göteborg & Co Mötens breda nätverk; lokalt, nationellt och internationellt.

Assistans, råd och stöd

 • Kunskapsförmedling och stöd till medlemmars egen verksamhet exempelvis vid DMC-träffar och medlemsträffar.
 • Göteborg & Co Möten som bollplank.

Specifikt för mötesarrangörer

 • För PCO-företag och för DMC-företag sker en neutral upphandlingsprocess av beslutade möten.

Vem kan bli medlem?

Företaget ska bedriva mötesrelaterad verksamhet i Västsverige. Företaget ska också tillhandahålla material och hemsida på engelska samt ha dokumenterad branscherfarenhet.
Exempel på mötesrelaterad verksamhet:

 • PCO eller DMC. Se not *
 • Aktivitetsbolag
 • Möteslokal
 • Logi
 • Festlokal
 • Restaurang
 • Transportör

Not * : För PCO och DMC gäller också:

 • Incoming ska ingå i verksamheten.
 • Företaget ska ha ett eget internationellt nätverk.

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera