Hoppa till innehållet

Besöksnäringskollen

På denna sida visas statistik för besöksnäringen i Göteborgsregionen vad gäller beläggningsgrad, omsättning och antal varsel. Hur har branschen egentligen påverkats under den tid då allt fler gränser har stängts och allt fler restriktioner har införts runtom i världen?

Senaste uppdatering var 18 januari 2021.

För statistik om gästnätter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, samt övriga riket, klicka på knappen nedan.

Viktigaste hotellnyckeltalen i Göteborgsregionen

Hotellens beläggningsgrad är en viktig indikator inom besöksnäringen och visar hotellens kapacitetsutnyttjande. Beläggningsgraden förändras när efterfrågan eller antalet disponibla hotellrum förändras.

Sedan vecka 11 har den genomsnittliga beläggningsgraden minskat kraftigt till följd av de restriktioner som inträtt gradvist och som påverkat både den inhemska och det utländska resandet med övernattningar.


Turismens omsättning i Göteborgsregionen

Turismomsättningen för Göteborgsregionen under 2019 var uppskattningsvis 33,7 miljarder kronor. Totalt har 2,4 miljoner hotellrum sålts. För att räkna ut turismomsättning per dag har följande uträkning använts: sålda rum x 14,000 (basvärde för daglig turismomsättning i Göteborgsregionen) x balansmått (beroende på årstid för affärsresor/privatresor).

Det har skett en nedrevidering av siffrorna under hösten på grund av att Tillväxtverket har reviderat nyckeltalen på nationell nivå. Beräkningen för redovisning av turismens uppskattade omsättning i Göteborgsregionen grundar sig på nationella beräkningar från Tillväxtverket och SCB. Värdena i tidsserien är därför något lägre än det som tidigare har publicerats.


Antal varsel i riket, regionen och branschen

De uppgifter om varsel som redovisas ovan bygger på inkomna varsel till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen anger själva att de siffror som redovisas är preliminära, då alla ärenden ännu inte registrerats.

Diagrammet visar dels det totala varselantalet för alla branscher i hela riket, dels totala varselantalet för alla branscher inom Västra Götalands län och dels antal varslade inom hotell/restaurang/kultur/nöje/fritid i hela riket.


Besöksflöde till Göteborg från andra svenska kommuner

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera