Hoppa till innehållet

Scenariobeskrivning

Möjliga scenarier för återhämtning av efterfrågan för besöksnäringen i Göteborg.

Förutsättningarna för besöksnäringen har förändrats i grunden på grund av covid-19. Under våren har Göteborg & Co följt utvecklingen av krisen inom besöksnäringen genom omvärldsbevakning och analyser av utvecklingen lokalt, regionalt och internationellt. Undersökningar och insamling av kunskap har genomförts för att dra lärdomar och engagera till en positiv utveckling av Göteborgsregionens samlade besöksnäring. Som ett led i detta arbete gör vi nu en spaning om fyra möjliga scenarier för återhämtningen av efterfrågan för Göteborg som besöksmål.

Materialet syftar till att vara ett underlag för besöksnäringens
aktörer i deras respektive scenarioplaneringar och strategiarbeten. Under hösten och vintern kommer Göteborg & Co att uppdatera och komplettera materialet med relevant information och djupare analyser.

Tillsammans arbetar vi för en framgångsrik besöksnäring i Göteborg också i framtiden.

Ladda ned rapporten: Möjliga scenarier för återhämtning av efterfrågan för besöksnäringen i Göteborg.

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera