Hoppa till innehållet

Göteborgs besöksnäring i coronatider

Göteborg & Co har genomfört två undersökningar av besöksnäringen i destinationen Göteborg med anledning av coronakrisen. Undersökningarna är en kartläggning av efterfrågan och utbud inför sommaren 2020. De genomfördes under maj 2020.

Semesterplaner 2020

Denna kvantitativa undersökning genomfördes i syfte att få en uppfattning om hur privatpersoner i och runt Göteborg planerar årets sommarsemester och om planerna påverkats av coronakrisen. Undersökningen gjordes under vecka 19–20 som en webbenkät med totalt 1 013 deltagare.

Undersökningen gick ut till två målgrupper. Dels göteborgare (504 personer) och dels boende i Göteborgs närområde och max 15 mil från Göteborg (509 personer). Deltagare var ett representativt urval av vuxna personer i åldrarna 16–70 år med en jämn fördelning på kön.

För perioden då undersökningen genomfördes var Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer bland annat att folksamlingar om fler än 50 personer inte är tillåtet. Vidare var endast resor 1–2 timmar från hemmet är rekommenderade. Du kan läsa rapporten på länken nedan.

Sommar- och semesterplaner bland privatpersoner 2020

Besöksnäringen och coronakrisen sommaren 2020

Den kvalitativa undersökningen genomfördes i syfte att få en uppfattning om hur besöksnäringen i destinationen Göteborg har påverkats av coronakrisen, hur planerna ser ut inför sommaren och hur näringens aktörer ser på framtiden.

I undersökningen intervjuades 107 företag och organisationer från Göteborgs stad och kranskommunerna. Läs mer om undersökningen på länken nedan.

Besöksnäringen och coronakrisen sommaren 2020

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera