Omvärldskollen

Göteborg & Co bevakar och undersöker omvärldsfaktorer som påverkar besöksnäringens utveckling till följd av covid-19. Detta görs för att skapa förståelse för spelreglerna för näringens aktörer som erbjuder upplevelser och konsumtionsmöjligheter för besökare.

De huvudsakliga bevakningsområdena är politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, miljö samt legala faktorer. Även näringslivets situation i Göteborgsregionen till följd av coronakrisen omfattas av bevakningen. Avgränsningen görs utifrån det som är väsentligt utifrån ett besöksnäringsperspektiv.

Ladda ned den senaste rapporten av omvärldskollen genom att klicka på länken nedan:
Rapport – Omvärldskollen