Rapporter och statistik

Hur det går för turismen i Göteborg jämfört med andra svenska storstäder i Norden? Hur påverkar omvärlden besöksnäringen i Sverige? Hur ser besökarens resemönster ut?

Genom undersökningar, statistik och rapporter följer vi utvecklingen av besöksnäringen i stort, men även besökares tankar och reseplaner. Nedan hittar du bland annat omvärldsrapporter och undersökningar gjorda med boende i och runt Göteborg samt besöksnäringens aktörer.