Hoppa till innehållet

Gästnattsstatistik

Statistik från storstadsregionerna, riket samt destinationen Göteborg.

Om rapporten

Rapporten presenterar gästnattsstatistik som berör storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö samt resten av riket. Data presenteras även på kommunnivå för Göteborgsregionens 13 kommuner (destinationen Göteborg).

Statistiken samlas in av SCB/Tillväxtverket och publiceras med två månaders eftersläpning.

Data för innevarande år är alltid preliminär. SCB/Tillväxtverket uppdaterar siffrorna löpande under året och den senaste uppdateringen publiceras en gång i månaden även i denna rapport. Den slutgiltiga statistiken publiceras under våren.

Analys: september månad

Under september månad var antalet gästnätter lite under hälften av förra årets nivå i Göteborgsregionen. Sammanlagt noterades 213 716 övernattningar i Göteborgsregionens hotell, stugbyar och vandrarhem under september. Göteborgsregionen har tappat hälften av gästnätterna hittills i år jämförelsevis med samma period, januari – september förra året.

Storstadsregioner befinner sig i ett fortsatt utsatt läge

Andelen övernattningar i riket utanför storstadsområdena är betydligt högre även fortsättningsvis jämfört med storstadsområdena. Exempelvis låg 62 % utav alla gästnätter i Sverige utanför storstadsområden under september 2020. Andelen övernattningar utanför storstadsområden var 48 % under samma månad förra året.

Detta gör att storstadsregionerna har ett mer utsatt läge till följd av pandemin. Inte minst för att besöksnäringen i storstadsområdena är mycket mer beroende av internationella besökare, samt att storstadsturismen inte varit bland svenskarnas förstahandsval under den senaste tiden. Den högsta nedgången under september noterades i Stockholmsregionen (-55 %), följt av Göteborgsregionen (-48%).

Svenska övernattningar

Det procentuella tappet av svenska gästnätter var som störst under månaderna i årets andra kvartal, sammanlagt -71 %. En tydlig förbättring kan vi se under det tredje kvartalet juli-september, där tappet sammanlagt varit -34 % i Göteborgsregionen. Under september noterades 186 200 svenska gästnätter, vilket är cirka 105 000 färre övernattningar, motsvarande en relativ nedgången på 36 %, jämfört med september 2019.

Internationella marknader

Antalet utländska övernattningar var fortsatt låg även under september jämfört med förra året vilket var förväntat med tanke på situationen i hela Europa. Just under september såg flera länder i Europa en ökad smittspridning och hårdare restriktioner började införas på flera håll.

Man såg dock lite tillfälliga ljusglimtar då situationen inte försämrats så mycket jämfört med månaderna innan vad gäller internationella gästnätter i Göteborgsregionen. Tappet av utländska övernattningar var -76 % i Göteborgsregionen under september. Detta jämförelsevis med en nedgång på -85 % under augusti och -90 % under juli ger ändå signaler på att så fort förutsättningarna förbättras vill människorna från våra stora närmarknader ändå resa med övernattning. Dock inte i samma omfattning som tidigare.

De flesta gästnätter noterades från Tyskland följt av Danmark och Norge. Antalet tyska gästnätter var på nästan samma nivå som under augusti, medan både danska och norska övernattningar visade en mindre ökning jämfört med månaden innan.

Hotellens beläggningsgrad

Hotellens beläggningsgrad i Göteborgsregionen låg på 38,4 % under september, närmre nivån i augusti. Utvecklingen har drivits främst av privat- och helgturism. Helgturismen visade en tydlig uppgång vecka efter vecka under september. Beläggningen under vardagar visade dock enbart mindre förändringar. Hotellens beläggningsgrad i Göteborgs kommun var den här gången på samma nivå jämförelsevis med de övriga kommunerna i Göteborgsregionen sammanlagt.


Hör gärna av dig vid feedback och synpunkter kring användarvänlighet, förslag och frågor.

Bernadett Pakucs, Analytiker

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera