Hoppa till innehållet

Ett Bättre City

Hur skapar vi en citykärna som är mer lockande, mångfacetterad, balanserad, levande och hållbar i framtiden? Ett Bättre City är ett samverkans- och förändringsprojekt som koordineras av Göteborg & Co och Business Region Göteborg och som vänder sig till aktörer som har möjlighet att, på en strategisk nivå, påverka och utforma framtidens stadskärna.

Bakgrund

De senaste åren har människors vardagsliv omprövats i grunden och skapat beteendeförändringar inom ett antal samhällsområden. Allt tyder på att flera av dessa kommer att vara av bestående karaktär. Göteborgs citykärna har drabbats hårt och krisen som påverkar både handeln och besöksnäringen får bäring på stadskärnans långsiktiga utveckling.

De strukturella förändringarna inom arbetsliv, affärsresande, fritidsresande, handel och konsumtion innebär ett paradigmskifte där det som tidigare varit naturliga besöksanledningar till citykärnan omprövas. Färre kontorsarbetare, färre affärsresenärer och färre konsumenter innebär att de besökstal som genereras av dagbefolkningen minskar. Eftersom befolkningsunderlaget i citykärnan är litet i jämförelse med andra stadskärnor är det avgörande att dels skapa förutsättningar för nya besöksanledningar och att det bereds väg för fler bostäder.

Göteborg & Co och Business Region Göteborg har genomfört en stor undersökning om attityder till Göteborgs citykärna. Som en följd av studien skapades projektet ”Ett Bättre City” som arbetar på destinationsnivå med berörda nyckelorganisationer.

Tillsammans vill vi utveckla en attraktivare citykärna.

Projektets syfte

Det är viktigt att bibehålla en attraktiv stadsmiljö för både besökare och göteborgare i den stora förändring som pågår.

Genom att skapa kunskap och samsyn kring utmaningarna för utvecklingen i city samt att ha en gemensam vision för det fortsatta arbetet syftar projektet till att påskynda omställningen i en turbulent och osäker tid, och skapa den framtidstro och handlingskraft som krävs för att forma framtidens stadskärna.

Partners

Projektet ”Ett Bättre City” startade våren 2021 på initiativ av Göteborg & Co och Business Region Göteborg i nära samarbete med Citysamverkan och Fastighetsägarna. Under processen skapades en arbetsgrupp med representanter från stadens förvaltningar, privata näringslivet, fastighetsägare, citykärnans handel, och akademin.

Ett Bättre City i media

Göteborgs Posten

Besöksliv

Turismnytt

Martin Karlsson, Projektledare Ett Bättre City

Paul Jones Winlund, Projektledare Ett Bättre City

Lars Isacson, Chef Staben

lars.isacson@goteborg.com
+46 31 368 40 09

Pauline Modig-Pontois, Kommunikatör

pauline.pontois@goteborg.com
+46 31 368 40 61

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera