Besöksnäringskollen

På denna sida visar vi statistik på hur det ser ut för besöksnäringen i Göteborgsregionen vad gäller beläggningsgrad, omsättning och antal varsel. Hur har branschen egentligen påverkats under den tid då allt fler gränser har stängts och allt fler restriktioner har införts runtom i världen?

Statistiken uppdateras veckovis och senaste uppdatering var 25 juni 2020.

Beläggningsgrad på hotell i Göteborgsregionen

Hotellens beläggningsgrad är en viktig indikator inom besöksnäringen och visar hotellens kapacitetsutnyttjande. Beläggningsgraden förändras när efterfrågan eller antalet disponibla hotellrum förändras.

Sedan vecka 11 har den genomsnittliga beläggningsgraden minskat kraftigt till följd av de restriktioner som inträtt gradvist och som påverkat både den inhemska och det utländska resandet med övernattningar.


Jämförelse: beläggningsgrad i skandinaviska storstäder

Källa: Benchmarking Alliance
* exkl. frukost och moms.

Tabellen ovan jämför turismens utveckling i de skandinaviska storstäderna utifrån de viktigaste nyckeltalen inom hotell:

  • Pris – Snittpriset för ett hotellrum exkl. frukost och moms.
  • RevPAR (Revenue per Available Room) – logiintäkt per disponibelt rum.
    RevPAR = Snittpris x Beläggningsgrad (SEK)
  • Beläggningsgrad – Antalet belagda (sålda) hotellrum/Antalet disponibla hotellrum (%).

Turismens omsättning i Göteborgsregionen

Turismomsättningen för Göteborgsregionen under 2019 förväntas landa på 37,5 miljarder kronor. Totalt har 2,4 miljoner hotellrum sålts. För att räkna ut turismomsättning per dag har följande uträkning använts: sålda rum x 15,000 (basvärde för daglig omsättning i Göteborgsregionen) x balansmått (beroende på årstid för affärsresor/privatresor).


Antal varsel i riket, regionen och branschen

Källa: Arbetsförmedlingen

De uppgifter om varsel som redovisas ovan bygger på inkomna varsel till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen anger själva att de siffror som redovisas är preliminära, då alla ärenden ännu inte registrerats.

Diagrammet visar dels det totala varselantalet för alla branscher i hela riket, dels totala varselantalet för alla branscher inom Västra Götalands län och dels antal varslade inom hotell/restaurang/kultur/nöje/fritid i hela riket.


Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Göteborgsregionen månadvis 2018 – 2020

Källa: SCB/ Tillväxtverket (preliminär månadsstatistik 2019 och 2020, prognos för maj)

Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Göteborgsregionen, april 2013-2020

Källa: SCB/ Tillväxtverket (preliminär månadsstatistik 2019 och 2020)

Under april minskade antalet gästnätter i Göteborgsregionens hotell, stugbyar och vandrarhem med 83 % till följd av coronapandemin. 65 595 övernattningar noterades, varar fler än 9 av 10 var svenskar och merparten registrerades på hotell (95 %).

Den svenska relativa nedgången ligger på -78 % medan efterfrågan från den internationella marknaden bromsades nästan helt (-95 %). Detta som en effekt av lockdown och stängning av gränserna på flera utlandsmarknader och stopp för flygtrafiken.

Den negativa utvecklingen innebär ett tapp av gästnätter på 34 % sedan början av året. Inhemska övernattningar minskade sammanlagt med 30 % och utländska med 46 % under årets första fyra månader.

Hotellens låga kapacitetsutnyttjande (beläggningsgrad på 12,4 %) och det minskade snittpriset för ett hotellrum (-23 %) under april gör att hotellens intjänandeförmåga sjönk kraftigt (RevPar – 86 %).

Trots att det var lite mer aktivitet på vardagar än på helgerna var fördelningen av belagda hotellrum 46 % affärsresande och 54 % privat. Det brukar vanligtvis vara tvärtom. Antalet personer per rum visade en minskning i april i jämförelse med förra året.

På campinganläggningar noterades trots allt lite mer aktivitet jämförelsevis med andra boendeformer. Internationella besökare har försvunnit nästan helt men svenska gästnätter på camping minskade med enbart 54 %. Övernattningar på camping är inte medräknade i redovisningen av gästnätter.