Hoppa till innehållet

Besöksnäringskollen

På denna sida visas statistik för besöksnäringen i Göteborgsregionen vad gäller beläggningsgrad, omsättning och antal varsel. Hur har branschen egentligen påverkats under den tid då allt fler gränser har stängts och allt fler restriktioner har införts runtom i världen?

Senaste uppdatering var 19 oktober 2020.

Viktigaste hotellnyckeltalen i Göteborgsregionen

Hotellens beläggningsgrad är en viktig indikator inom besöksnäringen och visar hotellens kapacitetsutnyttjande. Beläggningsgraden förändras när efterfrågan eller antalet disponibla hotellrum förändras.

Sedan vecka 11 har den genomsnittliga beläggningsgraden minskat kraftigt till följd av de restriktioner som inträtt gradvist och som påverkat både den inhemska och det utländska resandet med övernattningar.


Turismens omsättning i Göteborgsregionen

Turismomsättningen för Göteborgsregionen under 2019 förväntas landa på 37,5 miljarder kronor. Totalt har 2,4 miljoner hotellrum sålts. För att räkna ut turismomsättning per dag har följande uträkning använts: sålda rum x 15,000 (basvärde för daglig omsättning i Göteborgsregionen) x balansmått (beroende på årstid för affärsresor/privatresor).


Antal varsel i riket, regionen och branschen

De uppgifter om varsel som redovisas ovan bygger på inkomna varsel till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen anger själva att de siffror som redovisas är preliminära, då alla ärenden ännu inte registrerats.

Diagrammet visar dels det totala varselantalet för alla branscher i hela riket, dels totala varselantalet för alla branscher inom Västra Götalands län och dels antal varslade inom hotell/restaurang/kultur/nöje/fritid i hela riket.


Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Göteborgsregionen månadsvis 2018-2020

Källa: SCB/ Tillväxtverket preliminär månadsstatistik 2019 och 2020.

Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Göteborgsregionen, augusti 2013-2020

Källa: SCB/ Tillväxtverket (preliminär månadsstatistik 2019 och 2020)

Under augusti var antalet gästnätter drygt hälften av förra årets nivå i Göteborgsregionen (-52 % jämfört med samma månad förra året). Storstadsregionerna är fortsatt hårdast drabbade av pandemins effekter medan riket exkl. storstadsområdena klarade sig bättre med ett tapp på 24 % under augusti. Sammanlagt noterades 267,846  kommersiella övernattningar i Göteborgsregionens hotell, stugbyar och vandrarhem.

Sommarens utfall visar att antalet gästnätter minskade med 56 % i Göteborgsregionen under juni-augusti jämfört med förra året.

Svenskar föredrar mindre destinationer

Tendensen att svenska besökare väljer mindre destinationer i större utsträckning var tydligt även denna månad. Svenska gästnätter i Göteborgsregionen minskade med 37 % jämfört med augusti 2019 medan tappet av svenska övernattningar utanför storstadsregionerna var 12 %.

Samma tendens visar även gästnattssiffrorna på kommunnivå. Andelen svenska gästnätter i Göteborg utav de totala övernattningarna i Göteborgsregionens var lägre under augusti 2020, 71 %, jämförelsevis med augusti 2019 (77 %). De kustnära GR-kommunerna* (Tjörn, Kungsbacka, Stenungssund, Kungälv och Öckerö) klarade sig bättre under augusti avseende svenska övernattningar (mellan 4-11 %).

Detta räknas som en mindre nedgång under rådande omständigheter jämförelsevis med exempelvis kommunerna Göteborg och Härryda där den svenska nedgången var 42 respektive 67 % jämfört med augusti 2019.

Internationella övernattningar

De utländska gästnattsvolymerna var fortsatt låga men besökarna från regionens stora europeiska marknader började komma tillbaka. En indikation på detta är ökningen av gästnätter från Norge, Danmark, Tyskland och Storbritannien från juli till augusti. Den procentuella nedgången av de totala utländska gästnätterna var något lägre under augusti jämförelsevis med månaden innan (-83 % i augusti kontra -91 % i juli 2020).

Antalet övernattningar halverades hittills i år

Det ackumulerade gästnattsutfallet hittills i år visar att antalet övernattningar halverades under perioden jan-aug. jämfört med samma period föregående år, där svenska övernattningar står för en betydligt större andel utav de totala gästnätter än vanligt (85 % under 2020 vs. 71 % 2019).

Göteborgsregionens campinganläggningar drabbades också hårt av pandemins effekter under sommaren med en total nedgång på 46 %.

Hotellens beläggningsgrad

Hotellens beläggningsgrad i Göteborgsregionen låg på 40 % under augusti. Beläggningsgraden i GR-kommunerna exklusive Göteborg var högre även under augusti än i Göteborgs kommun (44 % övriga kommuner i GR vs. 39% i Göteborgs kommun). Kranskommunerna står för en fjärdedel av de disponibla hotellrummen i GR.

*GR = förkortning av Göteborgsregionen som omfattar 13 kranskommuner.


Besöksflöde till Göteborg från andra svenska kommuner

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera