Besöksnäringskollen

På denna sida visar vi statistik på hur det ser ut för besöksnäringen i Göteborgsregionen vad gäller beläggningsgrad, omsättning och antal varsel. Hur har branschen egentligen påverkats under den tid då allt fler gränser har stängts och allt fler restriktioner har införts runtom i världen?

Senaste uppdatering var 3 augusti 2020.

Beläggningsgrad på hotell i Göteborgsregionen

Hotellens beläggningsgrad är en viktig indikator inom besöksnäringen och visar hotellens kapacitetsutnyttjande. Beläggningsgraden förändras när efterfrågan eller antalet disponibla hotellrum förändras.

Sedan vecka 11 har den genomsnittliga beläggningsgraden minskat kraftigt till följd av de restriktioner som inträtt gradvist och som påverkat både den inhemska och det utländska resandet med övernattningar.


Jämförelse: Hotellnyckeltal i skandinaviska storstäder


Turismens omsättning i Göteborgsregionen

Turismomsättningen för Göteborgsregionen under 2019 förväntas landa på 37,5 miljarder kronor. Totalt har 2,4 miljoner hotellrum sålts. För att räkna ut turismomsättning per dag har följande uträkning använts: sålda rum x 15,000 (basvärde för daglig omsättning i Göteborgsregionen) x balansmått (beroende på årstid för affärsresor/privatresor).


Antal varsel i riket, regionen och branschen

De uppgifter om varsel som redovisas ovan bygger på inkomna varsel till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen anger själva att de siffror som redovisas är preliminära, då alla ärenden ännu inte registrerats.

Diagrammet visar dels det totala varselantalet för alla branscher i hela riket, dels totala varselantalet för alla branscher inom Västra Götalands län och dels antal varslade inom hotell/restaurang/kultur/nöje/fritid i hela riket.


Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Göteborgsregionen månadvis 2018 – 2020

Källa: SCB/ Tillväxtverket (preliminär månadsstatistik 2019 och 2020)

Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Göteborgsregionen, maj 2013-2020

Källa: SCB/ Tillväxtverket (preliminär månadsstatistik 2019 och 2020)

Under maj minskade antalet gästnätter i Göteborgsregionens hotell, stugbyar och vandrarhem med 78 % till följd av coronapandemin. 94 929 kommersiella övernattningar noterades (exkl. camping), varar 92 % var svenskar. Gästnattsvolymerna ligger på fortsatt låga nivåer, dock är minskningen lägre i maj än i april.

Den negativa utvecklingen innebär ett tapp på 45 % för destinationen Göteborg sedan början av året. Inhemska övernattningar minskade sammanlagt med 41 % och utländska med 58 % under perioden januari-maj.

Den genomsnittliga beläggningsgraden på hotell var 17,3 %, vilket var något bättre jämfört med april (12,4%), dock långt ifrån nivån som vanligtvis noteras i maj (74,3 % 2019). Hotellen utanför Göteborgs kommun hade relativt sett något bättre beläggning. Prisminskningen var betydligt högre i maj än i april (-35 % vs. -23 % jämfört med samma månad förra året) vilket gör att hotellens intjänandeförmåga (RevPAR) visar nästan ingen förbättring. Fördelningen av de belagda hotellrummen mellan kundsegmenten business och privat var 39,5 % respektive 60,5 %.

Antalet gästnätter på camping ligger på nästan samma nivå som förra året med 26 555 övernattningar i maj, vilket är enbart 5 % lägre jämfört med samma månad förra året. Övernattningar på camping är inte medräknade i rapportens redovisning av gästnätter.


Besöksflöde till Göteborg från andra svenska kommuner