Kryssning

Göteborg har Skandinaviens största hamn för alla typer av fartyg. Göteborgs Hamn och Göteborg & Co arbetar tillsammans för att utveckla kryssningsturismen i staden. För närvarande finns det två kajer dedikerade till kryssningsverksamhet och ytterligare tre kajer som kan användas vid behov i mån av plats.

Anlöp 2020

Här kan du hitta kryssningsanlöpen för 2020.
Inför 2020 förväntades mer än 80 kryssningsfartyg och totalt drygt 155 000 kryssningsresenärer besöka Göteborg. På grund av Covid-19 kan du nu följa läget på goteborgshamn.se.

Crew offer 2020

Göteborg erbjuder fartygsbesättningen olika erbjudande för att kunna ta del av destinationen medan fartyget ligger i hamn.

Crew Offers 2020