Fokusår 2019: Kunskap & upplysning

Utbildning, forskning och kompetensförsörjning sätts i centrum 2019. Både bredd och spets lyfts när Göteborg är en förebild för det livslånga lärandet. Staden och regionen är ett självklart internationellt kunskapsnav med forskningskommunikation i världsklass.

Läs mer om fokusår 2019 här