Hoppa till innehållet
Choose language

Arkivarie

Ansök nu

Arbetsuppgifter

• I rollen som arkivarie säkerställer du att bolaget har en grundläggande hantering av informations- och dokumenthantering som lever upp till de krav som ställs i lagstiftning och Göteborgs stads styrande dokument.

• Du utvecklar processer, rutiner och styrande dokument som rör ärende- och informationshantering. Här ingår exempelvis att administrera och kvalitetssäkra rutiner utifrån bolagets dokumenthanteringsplan såsom bevarande och gallring av handlingar. Vid behov stöttar du verksamheten i sekretessbedömningar samt täcker upp för registrator vid behov.

• Som arkivarie har du kontakt med bolagets affärsområden/avdelningar och ger stöd, råd och utbildning i frågor kring informations- och ärendehantering.

• Du har en central roll i bolagets förberedelser och implementering av stadens dokument- och ärendehanteringssystem Ciceron DoÄ. Det innebär exempelvis att vara med och utveckla nya arbetssätt kopplat till detta samt stötta bolaget genom support, kvalitetssäkring och utbildningsinsatser. När systemet är infört innefattar rollen också att vara systemadministratör samt kvalitetssäkra registrerade ärenden i samarbete med kollegor.

Tjänsten är organisatoriskt placerad inom avdelningen Ekonomi & Verksamhetsstyrning, där flera specialistområden finns; ekonomi med budget, uppföljning och bokslutsprocesser som redovisas till styrelse och ägare, dataskydd och upphandling, ansvar för bolagets processer för verksamhetsutveckling och styrning samt ägarstyrning och ärendehantering till styrelsen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom arkiv- och informationshantering, juridik eller annan utbildning med inriktning mot offentlig förvaltning, alternativt dokumenterad erfarenhet av likvärdiga arbetsuppgifter inom offentlig förvaltning. Det innefattar kunskap om de lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och de ansvarsområden som ingår i arkiv- och informationshantering. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet inom arbetsområdet. Hög användarkompetens inom ärendehanteringssystemet Ciceron ses som meriterande. Då du kommer att arbeta med att ta fram rutiner behöver du kunna formulera dig i skrift och arbetsspråket är svenska.

För att utföra uppdraget på bästa sätt behöver du vara självständig, pålitlig och noggrann. Du har förmåga att arbeta strukturerat och tycker det är spännande med nya utmaningar! Du är en god pedagog, lojal mot uppdraget och tycker om att arbeta serviceinriktat. Självklart bidrar du till positivt arbetsklimat!

Vi är stolta över vårt hållbarhetsarbete på bolaget och vi hoppas att du har intresse för och ser vikten av dessa frågor.

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50% med start efter sommaren 2024 eller enlig överenskommelse. Ansökan till tjänsten görs via goteborgco.se senast 2024-04-21. Vid frågor om tjänsten kontakta Camilla Simonsson (Ekonomichef). Övriga frågor kontakta Maria Bergman (HR-chef). Samtliga når du via 031-368 40 00.