Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Arkivarie/Dataskyddskontakt

Ansök nu

Hur får du ett kreativt destinationsbolag, där medarbetarna brinner för sina uppdrag, att förstå och förhålla sig till arkivlagar och GDPR? Att få in dessa frågor som en naturlig del av bolagets verksamhet, höja kunskapsnivån och samtidigt skapa struktur och vara bollplank när det kommer till svårare frågor? Visst låter det som en spännande utmaning!

Nu söker vi en arkivarie/dataskyddskontakt som kommer verka för att vi som kommunalt bolag uppfyller lagkrav och stadens bestämmelser kring arkivfrågor och GDPR. Du har en viktig roll i att utveckla arbetet och stötta verksamheterna samt höja kunskapsnivån bolagsövergripande. Du förväntas arbeta självständigt och i nära samverkan med kollegor både internt och externt. I rollen som arkivarie/dataskyddskontakt ingår du i affärsområdet Strategisk Stab. Då Göteborg & Co är moderbolag i klustret Turism, Kultur och Evenemang förekommer arbete och samverkan tillsammans med våra dotterbolag.

I arbetsuppgifterna förekommer även:

  • Dataskyddskontakt- stötta verksamheten i frågor som rör dataskydd. Utreda personuppgiftsincidenter ihop med verksamheten.
  • Övervaka att dataskyddsförordningen följs
  • Informera och utbilda personal och granska behandlingar som görs på bolaget
  • Ha kontakt med bolagets dataskyddsombud (Intraservice)
  • Ordna och förteckna handlingar
  • Registrera ärenden i vårt diarium/ utlämnande av allmänna handlingar.
  • Organisera och ansvara för gallringen och bevarandet
  • Upprätta och revidera styrande och rådgivande dokument, såsom dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning
  • Utbilda, informera och ge råd i dokumenthanterings- och arkivfrågor.
  • Delta i utvecklingen av administrativa rutiner och ärendehanteringsprocessen.

Kvalifikationer             

Du som söker har en högskoleutbildning inom arkivvetenskap/offentlig förvaltning, alternativt en annan utbildning som tillsammans med din erfarenhet bedöms som likvärdig. Du har erfarenhet och kunskap om gällande lagstiftning inom offentlig verksamhet och därmed de bestämmelser som reglerar verksamhetsområdet såsom offentlighets- och sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och personuppgiftslagen. Det är meriterande med tidigare erfarenhet från arbete som arkivarie inom kommunal eller statlig sektor.

För rollen krävs att du har goda IT-kunskaper, systemintresse och är utvecklingsfokuserad. Du har ett flexibelt och pragmatiskt förhållningssätt och gillar att samverka med andra. Du är noggrann och pedagogisk och tydlig i din kommunikation.  Då du är ensam i din roll är det viktigt att du känner stort ansvar för dina uppgifter och har en förmåga att driva dem framåt, såväl operativt som strategiskt.

Övrigt

Tjänsten är en allmän visstidsanställning på 50%, under perioden 1 maj 2022 till 30 september 2023. Möjlighet till förlängning finns. Vi kommer läsa ansökningar fortlöpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt via goteborgco.se, dock senast 2022-04-10. Vid frågor om tjänsten kontakta Lars Isacson (Stabschef). Övriga frågor kontakta Maria Bergman (HR-chef). Båda når du via 031-368 40 00.

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera