Hoppa till innehållet

Göteborgs Kulturkalas med sikte på 2030

Förslag på inriktning för Göteborgs Kulturkalas

 • Bygg upplevelser med fokus på mat, möten, musik och människor
 • Ge större utrymme för medskapande
 • Upprätthåll kvalitetsnivå som stärker attraktivitet
 • Barn- och familjeperspektivet ska alltid finnas med
 • Överväg möjligheter till enstaka inträden, ge större utrymme för samarbeten
 • ”Spetsa spetsen” – addera årligen spektakulärt innehåll utöver det vanliga
 • Stärk attraktionskraften utanför destinationens gränser, och därigenom intresset för besöksnäring och näringsliv att delta

Samt i enlighet med 12 yrkanden i Bilaga 10 Direktiv/Göteborgs Kulturkalas:

 • Analysera förändringarna som gjordes inför 2019
 • Föreslå förändringar och utveckling av den fastställda inriktningen
 • Att föreslå hur Kulturkalaset kan bidra till firandet av Göteborg 400 år augusti 2021
 • Att föreslå hur Kulturkalaset ska fastställa sin status som Nordens och norra Europas mest hållbara festival
 • Att undersöka finansieringsmodellen för att lösa de finansiella behoven för Kulturkalaset
 • Att undersöka om årliga fastställda teman för festivalen ska kvarstå eller tas bort
 • Att undersöka vad som krävs för att Kulturkalaset ska bibehålla sin attraktion för besökarna så att över hälften av göteborgarna besöker festivalen samt ta fram förslag utifrån detta
 • Att fastställa festivaldatum utifrån bästa utfall gällande antal besök, samarbetspartner, kulturaktörer och programarrangörer
 • Att föreslå vilka satsningar som behöver göras för att den breda målgruppen ALLA ska attraheras av Kulturkalaset
 • Att undersöka organisationen för att klarlägga behoven och föreslå eventuella förändringar av organisationen för att uppnå bästa möjliga förutsättningar och en optimerad festivalorganisation
 • Att göra en omvärldsanalys utifrån att ta in relevanta uppgifter om systerfestivalerna Sto och Malmö samt relevanta internationella (Edinburgh, Malaga, Slush, Almedalen, Calgary, Vancouver)
 • Att analysera och omvärdera mål och målbild samt föreslå eventuella förändringar.

Utmaningar och möjligheter

 • Så mycket framgångsrikt att bygga vidare på.
 • Balansgången mellan att förnya och att känna igen.
 • Vi vet inte vad framtiden kommer att innebära ur evenemangsperspektiv.
 • Ny inriktning bör innefatta ständig utveckling.
 • Avvägningen mellan kontroll och medskapande.
 • Stegvis utveckling mot ökat möjliggörande framför genomförande.
 • Rörliga mål, många som bidrar (ex social hållbarhet)
 • Omtag i flera parallella strategier
 • Nedåtgående trend
 • Skapa mer möjlighet till utveckling utan att riskera grundvarumärkets goda namn

Önskade förskjutningar

 • Skyltfönster för ”Hållbar stad – öppen för världen” och evenemang med oslagbar upplevelsehöjd för hela destinationen Göteborg.
 • Ökad relevans i och för VGR
 • ”Alla” är den svåraste av målgrupper.
  I en tid när upplevelseutbud ökar, lockar man deltagare genom hög relevans. Ju bredare och mer generell i anslag, desto svagare träffgenomslag. Behov av ökad möjlighet att diversifiera och ändå hålla samman.
 • Mer av konceptområden och större upplevelser än programpunkter
  Program genom andras arbete
  Konceptutveckling med partners över tid
 • Marknadsföring och förverkligande utifrån community-tänk
 • Bidra till evenemangsstrategi i hela staden/destinationen – wow-verkstan för att provköra hållbar framtid!
 • [Ytterst förverkliga Besöksnäringsprogrammet jämte stadens vision.]
 • Från genomförare till möjliggörare:

Utforskade scenarion och konsekvenser

Från Branded House till House of Brands

Från och med 2021 blir Göteborgs Kulturkalas ett av 21 kalas under Gothenburg Festivals for Change.

 • Kulturkalaset går från att vara övergripande varumärke för helheten till att vara ett självständigt varumärke i Gothenburg Festivals-portföljen.
 • Kulturkalaset fortsätter omfatta kvalitetssäkrad och förändringsdrivande programläggning inom konst- och kulturområdet, vad gäller såväl utbud som förmedling till de många målgrupper som besöker festivalerna. Kulturkalaset är motor för engagemangseffekterna såväl under genomförande som året runt i samverkan med andra arrangemang och aktörer.

Gothenburg Festivals for Change

All världens upplevelser och möten mellan människor för att dela berättelser och nyheter om livet som vi vill leva det i Göteborg med världen.

 • Gothenburg Festivals är destinationen Göteborgs största skyltfönster, vårt framtidsexpo och vår främsta live-arena för Hållbar stad – öppen för världen.
 • Gothenburg Festivals är ett paraplybegrepp för de många festivaler och program som sker under v 33.
 • Varje självständig programdel inom Gothenburg Festivals
  bygger bas, tematisering och spets för sina respektive huvudmålgrupper
 • Gothenburg Festivals är också en ge&få-aktör för samarrangemang såväl under v 33 som i övriga staden och i GR/VGR under hela året.
 • Gothenburg Festivals är ständig pilot för Evenemangsstrategins förverkligande
 • Gothenburg Festivals är lika mycket en målgångsarena som en avstampstrampolin, med syfte att påvisa hållbar förändring – som en röst hela året.

Handlingsplan hösten 2020

 • Skapa gemensamt årshjul med stadens och regionens övriga stads(dels)festivaler.
 • Sök samverkan med återkommande evenemang; antingen för parallelläggning, eller som ”best of” – med särskilt fokus på människor, möten, musik, mat
 • Bryt ut självständiga program till egna festivaler, kombinera med närliggande om möjligt
 • Etablera samverkansforum runt liknande uppdrag i årshjulet i regionen
 • Identifiera och målsätt önskade förändringar utifrån engagemangseffekter
 • Sök (sam)ägare till delprogram
 • Samverka intensivt med communitys runt varje delprogram
 • Dela kunskap, insikter, lösningar med övriga arrangemang
 • Uppvakta sponsorer och samarbetspartners ur ett långsiktigt perspektiv, avseende konceptutveckling före finansiering


På länkarna nedan hittar du direktiv för Göteborgs Kulturkalas.
Bilaga 10, förslag till beslut Göteborgs Kulturkalas
§ 43 Direktiv Göteborg Kulturkalas

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera