Göteborg är Europas huvudstad för smart turism 2020

Peter Grönberg, VD på Göteborg & Co samt Anneli Rhedin, Kommunfullmäktiges ordförande Göteborgs Stad tar emot priset.

Vad är European Capital of Smart Tourism?

Det är en utmärkelse lanserad av EU-kommissionen med syfte att belöna, uppmärksamma och marknadsföra europeiska städer för föredömligt arbete och metoder för ”smart turism”.

Varför gör EU detta?

Europeiska kommissionen vill genom utmärkelsen uppmuntra innovativa och inkluderande lösningar för hållbar och tillgänglig turism, främja digitalt smart turism och stärka rollen för kulturarv och kreativa industrier som tillgångar för turismen. Turistsektorn är EU:s tredje största socioekonomiska verksamhet och har en avgörande roll i att bidra till tillväxt och jobb. Det finns enorm potential att växa ytterligare genom att förbättra besökarnas upplevelser, skapa nya möjligheter för partnerskap och samarbete liksom att stärka innovation i Europas städer och regioner.

Vad krävs för att vinna?

Viljan att dela med sig och därmed bidra till utvecklingen av näringen även på europeisk nivå. 35 städer från 17 EU-länder deltog i årets upplaga av tävlingen där kandidater bedöms utifrån de fyra kategorierna Hållbarhet, Tillgänglighet, Digitalisering och Kultur/Kreativitet.

Hur gick det till när Göteborg fick priset?

Efter en första gallring så gick 10 städer vidare till slutpresentation i Helsingfors i oktober 2019 där varje stad fick göra en muntlig presentation för en jury av experter. Göteborg och Malaga utnämndes som European Capitals of Smart Tourism 2020.

Vid sidan av det huvudsakliga utnämnandet fick Göteborg också ett hedersomnämnande i kategorin Hållbarhet.

Här kan du läsa mer om Göteborgs ansökan till European Capital of Smart Tourism 2020:
Ansökan European Capital of Smart Tourism

Läs mer på https://smarttourismcapital.eu

Vad händer nu?

Nu pågår planeringen av det kommande året. Med titeln som verktyg skapar vi nu en scen/plattform för stadens besöksnäring. En internationell scen för dem att lyfta fram goda exempel och arbetssätt för att driva på smart utveckling i Europa. En scen för att hjälpa andra att bli ännu bättre på att ta vara på de möjligheter som kommer med digitalisering, hållbarhet, tillgänglighet, kultur och kreativitet.

Under året kommer vi bjuda in till samtal, seminarier och många olika samarbetsformer för att tillsammans fortsätta utvecklas och bli ännu smartare.

Vill du vara med? Kontakta oss!
smartgothenburg@goteborg.com