Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Så kan evenemang bidra till långsiktiga samhällseffekter

Vilka effekter vill du att ditt evenemang ska få?

Vilka effekter vill du att ditt evenemang ska få?

Evenemang utgör en möjlighet för en verksamhet att nå sina visioner och mål och för destinationen att kraftsamla kring samhällsutmaningar. För att skapa långsiktiga samhällseffekter krävs en bred samverkan mellan verksamheten och destinationens olika aktörer. Det är också nödvändigt att arbeta strategiskt och systematiskt. Med tydliga mål ökar engagemanget och det blir lättare att mäta resultatet.

Evenemang påverkar på många plan

Ett evenemang är i sig värdeskapande. Exempelvis kan ett sportevenemang leda till fler aktiva och fler som engagerar sig i föreningslivet, som leder till förbättrade livsvillkor samt starkare och stabilare idrottsföreningar, som i sin tur leder till bättre folkhälsa och ett mer inkluderande samhälle. Ett kulturevenemang har samma möjligheter och kan till exempel skapa effekter inom jämlikhet och jämställdhet. Genom samverkan kan evenemang påverka samhällsförändring och skapa effekter som ger oss ett mer välmående samhälle. Ett evenemang kan påverka inom många olika områden, vilket illustreras i modellen med de sju kapitalen.

Modell över de sju kapitalen, eller effektområden.

Strategiskt arbete skapar värden för både staden och verksamheten

Genom att ta vara på möjligheterna kan evenemang alltså användas för att skapa samhällsförändring. Om arbetet ska leda till långsiktiga effekter behövs en bred samverkan och ett strategiskt och systematiskt arbetssätt. Tydliga mål och ambitioner för vilken förändring som ska uppnås leder till ett ökat engagemang och resultatet blir lättare att mäta.

Illustration hur vi når samverkan utifrån gemensamma behov.

För att nå önskad effekt bör arrangörens visioner och mål stämma överens med destinationens behov. Till exempel kan ett mål för ett evenemang vara att minska klyftorna mellan stadsdelar, utveckla en profession eller bidra till att nå de globala målen för hållbar utveckling. Utgångspunkten för att definiera önskad effekt bör vara en utmaning, ett problem eller en lucka i vårt samhälle.

Samverkan säkerställer att vi gör rätt saker och maximerar nyttan.

Göteborg & Co arbetar tillsammans med akademi, näringsliv, stad och region, för att kultur- och sportevenemang ska ses som ett verktyg för samhällspåverkan. Vi samarbetar med föreningar samt lokala, regionala, nationella och internationella intressenter för att maximera nyttan av evenemangen och säkerställa att de har en positiv påverkan på både föreningen och värddestinationen.

Gothenburg Way to Legacy

Vi samarbetar med föreningar samt lokala och nationella intressenter för att säkerställa att evenemang har en positiv påverkan både på föreningen och värddestinationen. Vår arbetsmodell ”Gothenburg Way to Legacy” inkluderar metod, en verktygslåda och ett nätverk av ideella organisationer.

Verktyg och inspiration med koppling till evenemang

Fallstudie: Sport som drivande för långsiktig social förändring

Vad händer när idrottsförbund prioriterar långsiktiga positiva effekter i planeringen av ett evenemang?
Och vilken typ av aktiviteter och resultat kan det leda till? För att belysa detta släppte Göteborg & Co en film över en äldre fallstudie från UEFA Women’s Euro 2013, Women’s Champions League-final 2021 i samband UEFA Women’s Euro 2025. Fallet illustrerar Göteborgs framgångsrika arbete för att påverka jämställdhet i positiv riktning på lång sikt.

Pågående projekt

Läs mer om pågående projekt på undersidorna nedan.

Vår metod för evenemang

Göteborg & Co Evenemang arbetar strategiskt med arrangörer som vill använda sitt evenemang för att skapa en långsiktig positiv påverkan…

Vad är impact och legacy?

Kraften av att arbeta med långsiktiga effekter Göteborg & Co fungerar som en möjliggörare för att skapa, maximera och visa…

Verktygslåda för evenemang

Verktygslådan används för att skapa skräddarsydda aktiviteter i samband med evenemang som bidrar till din organisations långsiktiga mål. Den innehåller…

Evenemang som bidrar till lokalsamhället

Ett evenemang kan på ett enkelt sätt bidra till ett positivt avtryck i lokalsamhället. Göteborg & Co förmedlar kontakt med…

Sara Ohlsson

Koordinator externa projekt samt Värva och försäljning
+46 722 25 07 90

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera