Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Långsiktiga effekter inför ansökan till UEFA Women’s Euro 2025

I samarbete med Handelshögskolan i Göteborg och den nordiska grupp som kandiderade till att arrangera fotbolls-EM genomfördes ett arbete för att skapa långsiktiga effekter kopplat till mångfald, jämlikhet, inkludering och folkhälsa. Med legacy-management som metod vid planering och utvärdering utgick arbetet ifrån fyra globala hållbarhetsmål (Agenda 2030). Under planeringen av fotbolls-EM för damer fokuserades arbetet på: God hälsa och välbefinnande (Mål 3), Jämställdhet (Mål 5), Minskad ojämlikhet (Mål 10) och Hållbara städer och samhällen (Mål 11). Ambitionen var att effekterna från evenemanget skulle bidra till jämställdhet, minskad ojämlikhet och hälsa och välbefinnande. De mål som kandiderade värdar arbetade för inför UEFA Women’s Euro 2025 var att inspirera till ökat antal spelare, ledare och domare i flick- och damfotboll samt att allmänhetens intresse mot damfotboll stärks positivt.

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera