Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Kandidatur för UEFA Women’s Euro 2025

I samarbete med Handelshögskolan i Göteborg och den nordiska grupp som kandiderar till att arrangera fotbolls-EM 2025 pågår ett arbete för att skapa långsiktiga effekter kopplat till mångfald, jämlikhet, inkludering och folkhälsa. Med legacy-management som metod vid planering och utvärdering kan evenemang användas som verktyg vid implementering av de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). Under planeringen av fotbolls-EM för damer pekas fyra hållbarhetsmål ut som centrala: God hälsa och välbefinnande (Mål 3), Jämställdhet (Mål 5), Minskad ojämlikhet (Mål 10) och Hållbara städer och samhällen (Mål 11). Ambitionen är att effekterna från evenemanget ska bidra till jämställdhet, minskad ojämlikhet och hälsa och välbefinnande. UEFA Women’s Euro 2025 kan inspirera till ökat antal spelare, ledare och domare i flick- och damfotboll samt att allmänhetens intresse mot damfotboll stärks positivt.

Henrik Svensson

Projektledare Gothenburg Way to Legacy
+46 704 41 67 64

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera