Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Insatser för att gå starka ur coronakrisen

Besöksnäringen går genom sin största kris någonsin. Vid sidan av de riktade stöden från staten så har Göteborgs Stad beslutat om en rad insatser för att gynna besöksnäringen på både kort och lång sikt. Göteborg & Co, Business Region Göteborg och Citysamverkan har fått i uppdrag att genomföra ett program av åtgärder under 2021 för att stödja genom krisen och underlätta återhämtningen.

Exakt hur morgondagens besöksnäring ser ut vet ingen. Men en sak är säker: Göteborg fortsätter satsa på näringen.

Här är åtgärderna i Göteborg & Co:s program:

1. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Att rekrytera personal med rätt kompetens kunde vara svårt för besöksnäringsföretagen redan innan pandemin. Nu har många tvingats söka sig till jobb i andra branschen vilket gör att behovet kommer vara än större när restauranger, hotell och attraktioner ska öppna upp igen. Åtgärden syftar till att stötta besöksnäringens behov av kompetens och görs i samarbete med Visita, Business Region Göteborg, Turistrådet Västsverige och Göteborgsregionen.

2. Attraktivt city

Citykärnan lockar besökare till Göteborg under hela året. Att uppleva stadens puls, shoppa, träffa vänner, fika och ta del av kulturutbudet är viktigt för både göteborgare och tillfälliga besökare. Den förändring av utbudet i city som pågått en längre tid har snabbats på av pandemin. Åtgärden syftar till att utveckla innerstaden som attraktiv citykärna för besökare och invånare och görs i samarbete med Göteborgs Stad, handel, fastighetsägare m.fl.

3. Hållbar företagsutveckling

Göteborg är världens mest hållbara destination enligt Global Destinations Sustainability Index. Det har fått stor internationell uppmärksamhet och ger en position som kan stärkas ytterligare. Åtgärden syftar till att fler företag ska bli resurssmartare och utvecklas i hållbar riktning.

4. Hybridupplevelser och affärsmodeller

Hela världen längtar efter fysiska möten och evenemang igen. Men delar av de digitala upplevelserna är här för att stanna. Det kommer ske en förändring av hur publiken tar del av en händelse och det kan ske på distans. Åtgärden syftar till att kartlägga behov och efterfrågan och bygga en position för Göteborg som hybridupplevelsestad. Detta involverar anläggningar, arenor, arrangörer, attraktioner och andra som är delar av upplevelseindustrin.

5. Omstart för besöksnäringen

Samverkan med andra i liknande situation är alltid en väg framåt. Tillsammans med Handelshögskolan får företagare inom besöksnäringen tillgång till aktuell forskning som stöttning i innovationsprocesser, omställning och affärsutveckling. Åtgärden syftar till att mindre och mellanstora företag får möjlighet att nätverka med varandra med stöttning av forskare.

6. Årligen återkommande evenemang och elitföreningar

Göteborg har en unik flora av årligen återkommande evenemang inom idrott och kultur. Dessa evenemang är tätt knutna till bilden av destinationen och har en mycket stark betydelse för stadens och regionens attraktionskraft. Under 2020 har ytterst få av dem kunnat genomföras. Åtgärden syftar till att vara en länk mellan elitföreningarna, de årligen återkommande evenemangen och staden samt kanalisera direkt stöd till de evenemang som planerar genomförande under 2021.

7. Företagsrådgivning till besöksnäringen

Rådgivning får fler företagare kraft att gå vidare i sitt arbete med hållbart företagande inom besöksnäringen: restaurang, café, hotell, se/göra samt handel. Åtgärden syftar till att ställa riktade resurser från Nyföretagarcentrum till förfogande för besöksnäringsföretagen.

8. Lyft Göteborg med kommunikation

Göteborg är en populär destination som varje normalt år lockar mängder av besökare från Sverige och resten av världen. Under krisen har många aktörer tvingats minska kraftigt på marknadsföringen. Åtgärden syftar till att ta fram en gemensam kommunikationsplattform, enas om reseanledningar för att redan under 2021 lyfta Göteborg med kommunikation och locka fler att skapa ekonomisk aktivitet i destinationen.

Så arbetar Business Region Göteborg för att stötta näringslivet genom coronakrisen

Gå till Business Region Göteborgs sida om satsningar för ditt Göteborg.

Ordinarie arbete

Göteborg & Co fortsätter i roll som samverkansplattform och med att driva arbete med destinationens varumärke, hållbarhet, digitalisering och andra framtidsfrågor.

Marknadsföring och Kommunikation

Vår marknads- & kommunikationsavdelning arbetar löpande med olika aktiviteter för att marknadsföra destinationen Göteborg. Det handlar om att anpassa målgrupper, budskap och tonalitet efter de snabba förändringar som sker. Fokus ligger både på att hantera situationen här och nu och samtidigt arbeta långsiktigt för att stärka Göteborg som destination. Allt för att bidra till att attrahera besökare och stötta alla partners i branschen.

 • I destinationen Göteborgs sociala kanaler fortsätter vi inspirera besökare att uppleva destinationen, både det som kan upplevas online och det som kan upplevas på plats.
 • På goteborg.com har vi samlat konserter, interaktiva museiturer, poddar och litteratur från Göteborg. Här finns massa tips och idéer.
 • Turistbyrån ger personlig service via mejl, telefon och chatt om vad som finns att göra i destinationen
 • Utbudet på vad vi tipsar om att göra följer löpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer. När många museer och badhus stänger tillfälligt och folk uppmanas att inte vistas i inomhusmiljöer där trängsel kan uppstå passar det bra att tipsa om naturupplevelser och utomhusäventyr, samt att uppleva Göteborgs gatukonst och samtidigt upptäcka olika delar av destinationen på köpet.
 • goteborg.com får du fler tips på anpassade aktiviteter i destinationen Göteborg.
 • Vi uppmanar alla att hålla sig uppdaterade och följa rekommendationer från myndigheter. De som är friska och inte tillhör någon riskgrupp uppmuntras att stötta lokala aktörer – kaféer, butiker, hotell och restauranger också genom hemleverans och take-away.

Samarbete och samverkan

Förutsättningarna för att driva företag inom besöksnäringen har förändrats i grunden och det gör att samverkan blir än viktigare. Vi tar vår roll som samverkansplattform på stort allvar och jobbar hårt för att vara så behjälpliga som möjligt.

 • Göteborg & Co har en nära samverkan med besöksnäringens aktörer i olika forum för att dela information och erfarenheter.
 • Tillsammans med Visita, Business Region Göteborg, Västsvenska Handelskammaren, Almi och Näringsdepartementet arbetar Göteborg & Co för att få en tydlig bild av situationen och hur man på bästa sätt kan hjälpa företagen.
 • Tillsammans med nationella och internationella storstäder och destinationer för vi en tät dialog kring situationens utveckling, de utmaningar som det innebär och de initiativ som tas.
 • Vi håller nära kontakt med Göteborgs Stads ledning med regelbundna avstämningar.
 • Vi bistår myndigheter med efterfrågad information i den grad det är möjligt.

Omvärldsbevakning, statistik och analyser

Göteborg & Co växlar nu upparbetet med analys och omvärldsbevakning inom besöksnäringen och att leverera information om hur Coronapandemin slår mot näringen. Vi bistår lokala och nationella myndigheter med information utifrån en nära samverkan med besöksnäringens aktörer. Här har vi samlat aktuell och relevant information om vår bransch samt omvärldsbevakning och statistik.


Göteborg & Co är en del av Göteborgs Stad och följer stadens rekommendationer och riktlinjer. Mer information om stadens rekommendationer och riktlinjer hittar ni på Göteborgs Stads hemsida.

Information och stöd

Både i Göteborgs Stad och på nationell nivå arbetas det med en rad stödjande åtgärder för näringslivet, föreningslivet och arrangörer…

Evenemang

Nu kan vi återigen besöka evenemang. År 2022 kommer att bli evenemangstätt med fler stora konserter än någonsin på Ullevi…

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera