Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Destinationens Dataplattform

Med Destinationens Dataplattform utforskar vi hur anonymiserad big-data och digitala tvillingar kan vara en grund för att skapa innovativa lösningar, samt förbättra våra standarder för att mäta turism och hållbarhet.

Göteborg erbjuder en unik plats där forskning och utveckling av hållbara idéer, produkter och tjänster kopplat till upplevelseindustrin blir verklighet. Här erbjuds ett brett utbud av kulturupplevelser, restauranger, hotell, evenemang och möten i världsklass. Vill vi fortsätta att utveckla en attraktiv destination så krävs det ett gemensamt ansvar. Vi var bland de första i Sverige att förstå värdet av evenemang för en hållbar stadsutveckling och arbetar nu mer aktiv än någonsin med legacy. Nu vill vi vara de första att skapa ett gemensamt samarbetssätt för besöksnäringen där en hållbar destination drivs av datadrivet beslut.

Genom att omdefiniera det kommersiella ekosystemet och gå från insiktsbaserad affär till statistikbaserad i big data och transaktioner skapas en ’game changer’ för upplevelseindustrin. Här i Göteborg finns samverkansplattformen, kompetensen, tekniken och den fysiska/digitala platsen. Utifrån Göteborgs hållbarhetsarbete tar vi tagit nästa steg och vidareutvecklar konceptet Destinations Dataplattform (DDP).

Niklas Masuch, projektledare Destinations Dataplattformen (DDP) på Göteborg & Co
För att hjälpa besökarna att göra de hållbara val måste vi förstå hur de tänker. Way out West 2022. Foto: Happy Visuals/Göteborg & Co

Från analog till digitala lösningar 

En av besöksnäringens utmaningar under många år har varit tillgång till fakta och data att bevisa mot beslutfattare. Vartenda hotell eller upplevelseindustriaktör har oftast utgått ifrån undersökningar och har koll på sin statistik, men utbyte mellan partners inom branschen har varit mer problematisk.  Omvärlden förändras och vi behöver veta på ett snabbt och smidigt sätt hur samhället och branschen påverkas.  

Från data till insikter till actions 

För att hjälpa besökarna att göra de hållbara val måste vi förstå hur de tänker. Förståelsen för beteendeförändringar är nyckeln i processen. Att samla både kvantitativa och kvalitativa data som genererar insikter kommer till slut att hjälpa i beslutfattandet och långsiktigt leda till hållbara actions.  

Genom datadrivet beslutfattande förstärker vi vår DNA som hållbar destination. Destinationens Dataplattform skapar verktyg som branschen behöver för att ta nästa kliv. Att kunna följa rörelse i centrala stan, ha övergripande koll på hotellstatistik, på restaurangers turnover, att få möjlighet att simulera en folkfest i en digital miljö för att förbättra upplevelse ur ett hållbar miljö-, ekonomisk, och social perspektiv är nästa steg i besöksnäringens sätt att proaktivt arbeta.  

Hur funkar det? 

  1. I samarbete med Mastercard och aktörer inom besöksnäringen lämnas in anonymiserad big-data i det gemensamma ekosystemet.
  2. Plattformen samlar in, konsoliderar, organiserar och distribuerar anonymiserade besöksdata som delad eller öppna data för vidare bearbetning. Den kan integreras med CRM och andra kundvårds- och analyssystem som samlar information om besökaren såsom plats, ålder, inköp, sidvisningar med mera. 
  3. Samarbetspartners tar del av berikad information för att få en helhetsbild av besökaren vilket ger underlag för faktabaserade beslut. Ju fler som ansluter sig till dataplattformen, desto mer avancerade data går att få.

Niklas Masuch

Projektledare
+46 736 66 09 62

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera