Hoppa till innehållet
Choose language

Lägesbild maj 2024

Maj: Högtryck i vädret – men blandat för besöksnäringen

Det var Göteborgsvarv, Feskekörka, Viktor Leksell och en rad möten och mässor som satte prägel på maj. De utländska besökarna fortsätter öka medan prisutvecklingen är svagare än tidigare år.

utsikt från Feskekörkans fönster
I maj öppnade Feskekörka efter flera års grundlig renovering. Nu kan besökarna njuta av utskikten mot Skansen Kronan och handla fisk igen. Foto: Peter Kvarnström/Göteborg & Co
Tvådimensionell blå illustration av en hand som håller en jordglob med en pin ikon ovanför

Blandad utveckling på hotellmarknaden

Hotellefterfrågan var blandad i maj. Efter en trög start skedde en snabb förbättring under andra halvan av månaden. Den tröga starten beror egentligen på att Kristi himmelfärdsdag låg en vecka tidigare än förra året. Det innebar att Elfack-mässan, som arrangeras vecka 19, låg i samma vecka som en långhelg och därför inte hade lika hög beläggning som vanligt.

Antalet sålda hotellrum har varit 2 procent lägre jämfört med maj förra året. Privatsegmentet har varit fortsatt drivande med stark efterfrågan på helgerna. I Stockholm har hotellefterfrågan och priserna ökat kraftigt i samband med Taylor Swift konserterna, men antalet sålda rum är på ungefär samma nivå som förra året under månaden (-1 procent).

Hotellens intjänandeförmåga (RevPar) visar en minskning på 10 procent i Göteborg på grund av lägre priser än förra året och även lägre beläggning till följd av kapacitetsökningen.

Månaden bjöd även på ljusglimtar med rekordstark beläggning på 93% i samband med Göteborgsvarvet. En del större mässor och konferenser har varit drivande med en beläggningsgrad på över 80 procent under månaden, såsom den årliga fordonskonferensen (VECS), eHälsa konferensen Vitalis, Svenska demensdagarna, radiologikonferensen ESGAR eller veterinärkongressen EVECC. Tre populära artister avslutade maj månad: Marcus & Martinus på Liseberg och Victor Leksell på Scandinavium. Missa inte artikeln om Leksell i nya utgåvan av Magasin Göteborg. Där finns mycket annan läsning också.

Bokningsläget

Bokningsläget inför sommaren förbättras gradvis, även om det inte når upp till förra årets nivå då de stora Ullevikonserterna arrangerades. Svenskar tenderar att boka sina semesterresor relativt sent, vilket påverkar bokningsläget som ändras hela tiden. Visit Swedens senaste temperaturmätning bland svenskar indikerar en fortsatt stark intresse för resor i Sverige. Intresset för storstadsresor är generellt starkast under perioden maj till augusti.

Inför Gothia Cup, som äger rum den 14–20 juli, är bokningsläget nästan i paritet med förra året. Gothia Cup leder vanligtvis till en hög hotellbeläggning på över 90 procent år efter år.

Internationellt resande väntas vara fortsatt drivande

Utländska övernattningar har ökat kraftigt mellan januari och april, med sammanlagd 26 procent jämfört med förra året. Den relativa utvecklingen av utländska gästnätter är fortsatt starkare i Göteborgsregionen jämfört med de andra storstadsregionerna. Göteborg visar i april en ökning på 7 procent av utländska övernattningar jämfört med föregående år, medan övriga storstadsregioner noterar en negativ utveckling.

Passagerarvolymerna för europeisk flygtrafik till och från Landvetter har ännu inte nått nivåerna från 2019 men de visar en förbättring på 5 procent jämfört med januari-april 2023. Säteskapaciteten på utrikesflyg förväntas öka under de kommande månaderna enligt information från Landvetter.

Invånarna viktiga i utvecklingen av destinationen

Lokalsamhället är en prioriterad intressentgrupp när man utvecklar en besöksdestination. Invånarnas bemötande och inställning till turismen påverkar besökarnas upplevelse av destinationen och deras nöjdhet. Göteborg & Co har systematiskt engagerat invånarna, identifierat synpunkter och genomfört undersökningar för att forma destinationsutvecklingen. Insikterna har bidragit till utvecklingen av olika Jubileumssatsningar genom åren, Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023–2030 och olika handlingsplaner.

I samband med att Göteborg & Co delade ut jubileumsböcker till göteborgarna passade vi också på att fråga dem vad de tycker bäst om med destinationen. Här är vad de svarade.

Fakta april & maj:

  • Gästnätterna minskade med 11 procent under april jämfört med förra året, troligtvis till följd av påsk-effekten. Eftersom påsken är en rörlig högtid som kan infalla i mars eller april påverkar det den månatliga jämförelsen av gästnätter mellan olika år.
  • Om vi slår ihop mars och april för en mer rättvis jämförelse ser vi att gästnätterna totalt sett ligger på ungefär samma nivå som förra året. Skillnaden är en kraftig ökning hittills i år av utländska övernattningar (+26 procent) och färre svenska gästnätter (-9 procent). Den svenska nedgången förklaras främst av ökad konkurrens från utlandsresor.
  • Visit Swedens senaste temperaturmätning indikerar ett ökat intresse för utlandsresor bland svenskar, men det är svårt att bedöma i vilken utsträckning blir utlandsplanerna av, då fler påverkas fortsättningsvis av det ekonomiska läget. Det är dyrt att semestra i utlandet.
  • Tillväxten från utlandet årets första fyra månader drivs av USA, Danmark (+26 procent) och Norge (+10 procent).
  • Tyska och brittiska övernattningar är färre än tidigare, vilket märks även i Stockholm och Malmö. Dock ökar tyska övernattningar utanför storstäderna med 6 procent mars-april jmf 2023.
  • Antalet gästnätter förväntas ligga mellan 5,4–5,5 miljoner i Göteborgsregionen under 2024, något under förra årets rekordnivå men fortfarande en betydlig ökning jämfört med innan pandemin.
Maj2024+/- 24/23
Beläggningsgrad69%-3 pp
Snittpris1 305 kr-6 %
RevPar903 kr-10 %
Beläggning mån-tors72% -5 pp
Beläggning fre-lör79% 1 pp
Källa: Benchmarking Alliance, *pp – percentage points

Källor:

Det finns en grupp besökare som ofta glöms bort trots att de utgör omkring en fjärdedel av alla svenska övernattande besökare på destinationen. Vi talar såklart om släkt och vän-besökarna.

Läs mer

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett kuvert i en cirkel

Prenumerera på lägesbilden

Missa aldrig en lägesbild! Som prenumerant får du Lägesbilden direkt till din mejl.
Prenumerera på analysen

Mörkblå färgplatta med vit, tvådimensionell ikon av ett dokument i en cirkel

Gästnattstatistik

Få koll på hur många gästnätter en stad eller en kommun har i Sverige och hur beläggningen ser ut på Tillväxtverkets hemsida.

Bernadett Pakucs

Analytiker
+46 31 368 40 08