Omvärldsspaningar

Besöksnäringen har länge varit en av de snabbast växande näringarna i världen och står för en betydande del av Sveriges ekonomi och sysselsättning. Under många år har destinationen Göteborg varit framgångsrik när det gäller att attrahera besökare, evenemang och möten. Med tanke på alla de människor som besöker Göteborg och det ekonomiska bidrag som det ger staden är det förstås viktigt att få en djupare förståelse för våra marknader, våra besökare och nya trender.

Omvärlden förändras ständigt och skapar hela tiden nya förutsättningar. Det ställer stora krav på vår förmåga till nytänkande och att vi tillsammans skapar en destination som snabbt kan byta fokus och ställa om.

Här vill vi ge dig aktuell och relevant information om vår bransch. Under omvärldsspaningar samlar vi trender inom besöksnäringen, inspiration och tips på hur aktörer i branschen agerar, samt statistik och utveckling inom besöksnäringen under rubriken Besöksnäringskollen.

Omvärldskollen

Göteborg & Co bevakar och undersöker omvärldsfaktorer som påverkar besöksnäringens utveckling till följd av covid-19. Detta görs för att skapa förståelse för spelreglerna för näringens aktörer som erbjuder upplevelser och konsumtionsmöjligheter för besökare. De huvudsakliga bevakningsområdena är politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, miljö samt legala faktorer. Även näringslivets situation i Göteborgsregionen till följd av corona-krisen omfattas av bevakningen. Avgränsningen görs utifrån det som är väsentligt utifrån ett besöksnäringsperspektiv.

Ladda ned den senaste rapporten av omvärldskollen genom att klicka på länken nedan:
Rapport – Omvärldskollen