Hoppa till innehållet

Detta gör Göteborg & Co

Här kan du läsa mer om de insatser som Göteborg & Co gör i coronatider.

Foto: Per Pixel Petersson / Göteborg & Co.

Som bolag vill vi fortsätta att arbeta för en positiv utveckling för destinationen Göteborg på både kort och lång sikt. Göteborg & Co fortsätter i roll som samverkansplattform och med att driva arbete med destinationens varumärke, hållbarhet, digitalisering och andra framtidsfrågor.

Här kan du läsa mer om vad Göteborg & Co gör just nu.

Marknadsföring och Kommunikation

Vår marknads- & kommunikationsavdelning arbetar löpande med olika aktiviteter för att marknadsföra destinationen Göteborg. Det handlar om att anpassa målgrupper, budskap och tonalitet efter de snabba förändringar som sker. Fokus ligger både på att hantera situationen här och nu och samtidigt arbeta långsiktigt för att stärka Göteborg som destination. Allt för att bidra till att attrahera besökare och stötta alla partners i branschen.

 • I destinationen Göteborgs sociala kanaler fortsätter vi inspirera besökare att uppleva destinationen, både det som kan upplevas online och det som kan upplevas på plats.
 • goteborg.com delar vi sätt att uppleva både konst och kultur online samt tipsar om naturområden.
 • Göteborg & Co har lanserat kampanjen ”För ditt Göteborg” för att stödja besöksnäringen i hela Göteborgsregionen. På goteborg.com och i destinationens sociala kanaler finns tips och förslag som vänder sig till närområdet.
 • Årets sommarkampanj ”Upplev ditt Göteborg” ska locka fler att upptäcka destinationen i sommar. Kampanjen bygger på göteborgarnas egna tips på upplevelser hemmavid. Med hashtaggen #upplevdittgoteborg kan alla dela med sig av sina bästa upplevelser på Instagram. På goteborg.com/upplevdittgoteborg samlar vi de bästa tipsen. Läs mer om kampanjen här.
 • Vi uppmanar alla att hålla sig uppdaterade och följa rekommendationer från myndigheter. De som är friska och inte tillhör någon riskgrupp uppmuntras att stötta lokala aktörer – kaféer, butiker, hotell och restauranger också genom hemleverans och take-away. Vi tipsar även om presentkort för de som inte är bekväma att röra sig ute bland folk.

Samarbete och samverkan

Förutsättningarna för att driva företag inom besöksnäringen har förändrats i grunden och det gör att samverkan blir än viktigare. Vi tar vår roll som samverkansplattform på stort allvar och jobbar hårt för att vara så behjälpliga som möjligt.

 • Göteborg & Co har en nära samverkan med besöksnäringens aktörer i olika forum för att dela information och erfarenheter.
 • Tillsammans med Business Region Göteborg, Västsvenska Handelskammaren, Almi och Näringsdepartementet arbetar Göteborg & Co för att få en tydlig bild av situationen och hur man på bästa sätt kan hjälpa företagen.
 • Vi har löpande kontakt med arbetsgivarorganisationen Visita för att ta fram fakta och förslag på stödåtgärder med mera.
 • Tillsammans med nationella och internationella storstäder och destinationer för vi en tät dialog kring situationens utveckling, de utmaningar som det innebär och de initiativ som tas.
 • Vi håller nära kontakt med Göteborgs Stads ledning med regelbundna avstämningar.
 • Vi bistår myndigheter med efterfrågad information i den grad det är möjligt.

Omvärldsbevakning, statistik och analyser

Göteborg & Co växlar nu upparbetet med analys och omvärldsbevakning inom besöksnäringen och att leverera information om hur Coronapandemin slår mot näringen. Vi bistår lokala och nationella myndigheter med information utifrån en nära samverkan med besöksnäringens aktörer. Här har vi samlat aktuell och relevant information om vår bransch samt omvärldsbevakning och statistik.


Göteborg & Co är en del av Göteborgs Stad och följer stadens rekommendationer och riktlinjer. Mer information om stadens rekommendationer och riktlinjer hittar ni på Göteborgs Stads hemsida.

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera