Information angående coronaviruset

Förutsättningarna för besöksnäringen har förändrats i grunden och vi känner varmt för alla som nu drabbas. Sällan har samverkan varit så viktig som nu. Vi tar vår roll som samverkansplattform på stort allvar och jobbar hårt för att vara så behjälpliga som möjligt.

På den här sida delar vi information relaterat till coronaviruset Covid-19 för dig som driver företag inom besöksnäringen.

Göteborg & Co är en del av Göteborgs Stad och följer stadens rekommendationer och riktlinjer. Mer information om stadens rekommendationer och riktlinjer hittar ni på Göteborgs Stads hemsida.

Här nedanför kan du läsa om vad Göteborg & Co och andra aktörer gör i coronatider.