Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Kongress om åldrande i Göteborg

Det arbetas intensivt med att få alla bitar på plats inför den stora gerontologi- och geriatrikkongressen, IAGG-ER, som kommer att genomföras på Svenska Mässan i Göteborg under maj månad. Boo Johansson är tillsammans med Marie Kivi delar av kärnan bakom kongressen.

Planeringen av ”The 9th International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress”, eller lättare uttryckt som IAGG-ER, är i full gång. Boo har rollen som kongresspresident och Marie rollen som ”Deputy General Secretary”, där hon fungerar som spindeln i ett komplext nätverk. Till vardags, när de inte planerar kongressen, arbetar båda på Göteborgs Universitet med undervisning och forskning om åldrande. Bland annat hur minne och tankeförmåga påverkas och hur människor mår med stigande ålder, det vill säga psykiskt välbefinnande.

Nordiskt möte startade processen

Boo Johansson Göteborgs universitet
Boo Johansson. Foto: Johan Wingborg

Det började 2014 efter den 24:e nordiska gerontologikongressen i Göteborg. Kongressen hade fallit väl ut och med det i åtanke väcktes tankarna på att även locka hit ett europeiskt möte.

– Det var så det började, litegrann på grund av erfarenheten från 2014, när den nordiska gerontologikongressen hölls i Göteborg. Då kongressen blev väldigt lyckad i alla avseenden, kände vi att, det här skulle vi klara att göra igen, säger Boo.

AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa, d.v.s det konsortie som engagerar många inom Göteborgs Universitet med åldrandeinriktning, kom också då in i bilden. Eftersom AgeCap nyligen etablerats så skulle europakongressen kunna fungera som en manifestation för universitetet och alla involverade.
Samtidigt så tog Göteborg & Co Möten kontakt med Boo och frågade om han ville arbeta för att ta hit det europeiska mötet. Det kom propåer från flera olika håll att söka denna kongress för 2019.

Beslut togs om att söka stöd för detta hos den europeiska organisationen IAGG-ER. Organisationen tog även kontakt med den mötesarrangör, PCO, MeetX som de hade arbetat tillsammans för det nordiska mötet.

– Det blev nog tuffare än vi väntat, då föregående IAGG-ER kongress använt upp alla tillgångar. Vi fick kämpa i ekonomisk motvind redan från början. Man kan ju undra varför man gör något sådant här då det finns en ekonomisk risk med ett sådant här engagemang. Men inom akademin drivs vi ju av andra krafter, nämligen att få möjlighet att träffa kollegor och dela med oss av pågående forskning, säger Boo.

IAGG-ER går var fjärde år och under kongressen 2015, vann Göteborg i konkurrens med Málaga, som hade fått Antonio Banderas att agera som ambassadör för sin hemstad. Beslutet om att förlägga 2019 års kongress i Göteborg togs efter en omröstning bland delegater från alla medlemsländer och organisationer i ett council-möte där organisationen lyckades övertyga om att Göteborg skulle vara det bästa och mest självklara valet för nästa kongress.

– Det var ju en flagga, absolut! Det betyder mycket för oss som var engagerade och vi såg även att det skulle vara bra för AgeCap. Vi skulle nu få en exponering långt utöver Göteborgs Universitet och Sverige. Jag tror att vi har lyckats väl med att marknadsföra mötet även internationellt. Det är ju ett ”win-win” med den här typen av möten, säger Boo.

Marie Kivi
Marie Kivi. Foto: Peter Nilsson

– Efter beslutet om att förlägga kongressen till Göteborg har vi varit på flera andra kongresser runt om i världen, såsom världsmötet för hela IAGG i San Fransisco 2017, men även det nordiska mötet i Oslo 2018, för att marknadsföra kongressen i Göteborg, fortsätter Marie.

När Boo och Marie funderar över vad som gjorde att Göteborg vann IAGG-ER tror de att det främst handlar om erfarenheter från den framgångsrika nordiska kongressen 2014, erfarenheter som också många av delegaterna som röstade hade fått. Detta, tillsammans med det faktum att vi i Skandinavien har hög kvalitet, ordning och reda och faktiskt får allt att fungera som det ska när det kommer till möten och kongresser.

– Vi är väldigt tacksamma att kunna ha kongressen i en sådan miljö som på Svenska Mässan. Hade vi inte haft det, så hade vi inte ens haft en tanke på att försöka förlägga till Göteborg. Mässan är suverän med just kombinationen med hotellmöjlighet och alla andra faciliteter med mötesrum, restauranger och annat, mitt i centrum dessutom. Det är en stor konkurrensfördel om man jämför med andra städer, säger Boo och fortsätter:
– Vi uppskattar också att Göteborg & Co var med som en initial pushare och hjälpte till att ta fram material så vi kunde marknadsföra kongressen.

Capability in ageing – from cell to society

Kongressen handlar om åldrande, allt från vad som händer i celler till vad som händer i samhället när vi åldras. Det innebär alltså att många olika typer av vetenskapliga discipliner blir engagerade för att kunna täcka in alla aspekter av åldrande.

– Inom AgeCap har vi valt att betona något vi kallar kapabilitet där vi ställer frågan om vi kan realisera våra förmågor utifrån det vi själva vill åstadkomma på äldre da’r? Hur vi vill leva och hur kan vi få ett gott liv även på äldre dagar. Det är ett övergripande tema, säger Boo och fortsätter:
– För att vi ska kunna få ett sådant gott liv, så måste cellerna fungera, likväl som samhället. Det är så vi knyter ihop kongressen, ”Capability in ageing – from cell to society”.

När man tänker på åldrandet så menar Boo på att samhället ofta enbart lägger fokus på negativa aspekter vilket ses i fördomar och diskriminering, så kallad ålderism. Han menar därför att det är viktigt att undersöka vad man faktiskt kan göra trots högre ålder. Att bekämpa handlingar och synsätt där man blir behandlad utifrån kronologisk ålder, inte utifrån vad man faktiskt kan eller skulle kunna.

Förutom de många parallella sessioner som kommer att finnas under de tre kongressdagarna, så kommer det under IAGG-ER också att finnas öppna scener som kommer att användas i pauserna. Där kommer organisationer att få möjlighet att presentera sig och sitt arbete.

– Det kommer att finnas en mängd olika aktiviteter på scenerna, under pauser och luncher. Exempelvis så kommer Margaretakören, där äldre sjunger tillsammans med barn. En fashion-show med mode för äldre, kommer man också att få se. Ja, sådant som inte är rent vetenskapligt, men ändå på något sätt berör förutsättningarna för ett gott åldrande, berättar Marie.

I samband med IAGG-ER i Göteborg kommer också ett ”World Councilmöte” att hållas för hela den internationella organisationen.

– Det är alltid en utmaning med möten i möten, förklarar Boo. Men det innebär i detta fall att vi även kommer att få deltagare från alla världsdelar till det vetenskapliga programmet.

Under kongressen kommer man att behöva ta hjälp av många volontärer. Alltifrån studenter till pensionärer som bidrar med sin tid för att hjälpa till att göra kongressen så lyckad som möjligt. Boo och Marie är övertygade om att volontärerna också får många nya och värdefulla erfarenheter från detta frivilligarbete.

Publika aktiviteter

Foto från utställningen Årsrika. Sten med hunden Ludde. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

På samma sätt som man gjorde under den stora strokekongressen, ESOC, som gick i Göteborg 2018, så är det även planerat för ett antal mer publika aktiviteter som genomförs utanför kongresslokalerna. Årsrika är en utställning som kommer att visas på Stadsbiblioteket. Utställningen skildrar äldre med olika bakgrunder och erfarenheter. Genom fotografier berättar man sin historia om livslust, sorg, kärlek, njutning och död. Delar av utställningen kommer också att visas på andra platser runt om i staden.

Carin Mannheimers pris som ges till unga forskare inom AgeCap för all typ av forskning kring åldrande kommer att delas ut på kongressen. Pristagarna kommer efter prisceremonin att bege sig till Stadsbiblioteket, där pristagarna kommer att presenteras tillsammans med de tidigare årens pristagare.
Därutöver hoppas organisationen även på medial uppmärksamhet i press, radio och TV för att nå ut till en bred allmänhet.

Foto från utställningen Årsrika.
Göteborgarna Iris & Gunvor finns med i utställningen Årsrika. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Förhoppningar

I dag är närmare 1 300 deltagare registrerade till kongressen, men prognosen tyder på ett högre antal. Boo och Marie hoppas på närmare 1 500. Trots att möten i Norden håller en hög kvalitet, både när det kommer till innehåll, logistik och teknik, så finns det ändå saker som kan försvåra.

– Om man tittar på vad det kostar för en enskild person – hela paketet, att resa, vara borta, bo och så vidare, så är det mycket pengar det handlar om. Det är också en så kallad breddkongress som spänner över flera olika områden och det kan ibland vara svårt att motivera, då man också behöver medverka på mindre och smalare möten, som handlar om precis det man själv sysslar med, säger Boo.

Organisationen skulle gärna se många juniora forskare på kongressen, då det finns mycket värdefullt för dem att ta del av.

– Vi har självklart också en lägre avgift för de som ännu inte nått en doktorsexamen. Det är alltid en utmaning att göra det möjligt för juniora forskare, med sämre ekonomiska möjligheter, att delta i kongresser, trots att det ju egentligen är dessa som ska ansvara för den framtida forskningen. Vi ser också att det bland anmälningarna finns ett högre antal studenter än under tidigare kongresser, fortsätter Boo.

Till kongressen kommer deltagare främst från Europa, men även från Sydamerika, USA, Canada och Australien.

– Västra Götalandsregionen är en partner som har gett mycket stöd till kongressen, och därifrån kommer mycket personal. Det blir en värdefull personalutbildningsmöjlighet på ”hemmaplan”, säger Boo.
– Det gäller även Göteborgs stad, fyller Marie i. De har en option på 200 personer som kan delta och på samma sätt förhoppningsvis få en kick under kongressen. Vi skulle nog båda med de erfarenheter vi gjort från vår planering vilja rekommendera regionen med kranskommuner att alltid försöka dra nyttja av sådana här möten som avancerad personalutbildning och stimulera forsknings- och utvecklingsarbeten på hemmaplan.

– …det där var ett kanonmöte, det var den bästa kongressen!

När Boo och Marie får frågan om vad deltagarna skall få med sig från kongressen, vad de skall känna, tycka, tänka och veta när de åker hem, så svarar de:

– Att det där var ett kanonmöte, det var den bästa kongressen! Att man får med sig många nya idéer och nya kontakter. Ordning och reda, säger Boo.

Marie fortsätter:
– Välorganiserat, bra lokaler, fin stad och ett bra innehåll! Vi har skapat tematiserade symposier och en vetenskaplig konferens som hänger ihop. Det blir mycket mer intressant att ta del av saker som hänger ihop, istället för att man bara får små bitar utan sammanhang.
– Jag tror att det kommer att bli ett kanonmöte, avslutar Marie.

Vill du arbeta som volontär under kongressen IAGG-ER, kontakta gärna volontäransvarig Grazina.WojnickiJohansson@gmail.com

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera