Hoppa till innehållet

Sök

Vad söker du efter?

Samverkan för framtidens mötesstad

Varje år bjuder Göteborg & Co Möten in partners, nyckelpersoner från akademin samt näringsidkare inom lokala besöksnäringen till en nätverksträff. Syftet är att ge möjlighet utbyta erfarenheter med andra inom staden, samt att få ytterligare kunskap och information om det senaste inom mötesstaden Göteborg.

Annika Hallman, affärsområdeschef på Göteborg & Co Möten.

Årets nätverksträff, den 6 november, hölls på Lindholmen Science Park. Valet av plats var givet. Lindholmen Science Park är just nu en av Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva områden, samt en viktig knutpunkt för den växande staden. Göteborg befinner sig i en spännande utvecklingsfas som stad och mötesdestination. Stora satsningar görs inom besöksnäringen, stadsutveckling och infrastruktur, inom forskning och produktutveckling.
Det var en intressant kväll och roligt att så många kunde delta. Forskare från akademin delade bänkrader med hotell, kollektivtrafik & transportbolag, restauranger och mötesarrangörer.

Under kvällen fick deltagarna lyssna till Lindholmen Science Parks styrelseordförande Anna Nilsson-Ehle, som berättade om den otroligt omfattande verksamheten som utgör Lindholmen. Allt sammanfattat som ”Mobility of tomorrow for people and goods”. Trots den futuristiska framtoningen där Anna berättar om hur stor påverkan AI, big data och förarlösa fordon kommer att ha, poängterar Anna ändå att “äkta möten” aldrig kommer att försvinna.

Annika Hallman, affärsområdeschef på Göteborg & Co Möten gav en uppdatering om vad som händer i mötesstaden. Det är glädjande att allt fler arrangörer väljer att återvända med sina kongresser. Samverkan i staden, ett gott värdskap, anläggningar i världsklass och inte minst det strategiska arbetet att säkra ett högt deltagarantal på kongresser och stimulera till publika arrangemang gör skillnad. ”Vårt Eiffeltorn” är tillgången till stark samverkan mellan näringslivet, akademin och staden.

Annika passade också på att tacka alla samarbetspartners som engagerat sig under året i arbetet med att ta oss an uppdraget i Kommunfullmäktiges budget – att i bred samverkan ta fram en strategisk plan för att stärka det systematiska arbetet med vetenskapliga kongresser. Denna strategiska plan är ett uttryck för en ambition från stadens sida, att genom en gemensam kraftsamling ytterligare bidra till att stärka Göteborgs profil som mötesstad.
Strategisk PlanGöteborg & Co Mötens tre grundstrategier är att:
• Värva möten med volym och spets
• Intensifiera samverkan med regionens näringsliv
• Skapa en attraktiv stad för möten

Under 2019 ser vi med glädje på att vi kan välkomna tillbaka stora möten, och att man möts kring stora samhällsviktiga frågor såsom åldrande, njursjukdomar och luft/klimat.

Jenny Nyström, Professor och Prefekt på Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sahlgrenska akademin lärde oss om vad som händer i kroppen när njurarna slutar att fungera. Något som 1 av 10 personer kommer att drabbas av under sin livstid. Många reagerade på den låga siffran 250 kr per njursjuk patient per år som spenderas på forskning – att jämföras med 6 000 kr per cancerpatient eller 23 000 kr per HIV-patient.
Jenny berättade att en stor anledning till att engagera sig i möten är för att öka samverkan och skapa möjligheter till mer och bättre forskning kring förebyggande och behandling. Det är mycket arbete, men med det stöd som finns att tillgå ser Jenny ändå fördelarna då möten sätter strålkastarljuset på ämnet, den egna forskningen och skapar ett högre kunskapsutbyte.

Under det efterföljande minglet som följde fick deltagarna även möjlighet att besöka Älvrummet för information om den pågående stadsutvecklingen i Göteborg. En möjlighet som väckte stort intresse bland deltagarna. I Älvrummet står en modell över staden som den ser nu och i framtiden.

Älvrummet.

De deltagare som kom representerar och symboliserar den bredd och därmed den samverkan som gör Göteborg så unik som mötesstad!

 

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera