Styrande dokument

Göteborg & Co:s styrande dokument utgörs av kommunfullmäktiges budget, anvisningar och direktiv samt mål- och inriktningsdokument.

Foto: Kjell Holmner

Foto: Kjell Holmner

Ett annat viktigt styrande dokument är destinationens affärsplan som tas fram i bred samverkan mellan besöksnäringens privata och offentliga intressenter samt akademin. Destinationens affärsplan förnyas vart tredje år.