Tillväxt Turism – ett samarbetsprojekt för att stärka besöksnäringen

Turismen är en viktig näring i Göteborgsregionen – under 2015 omsatte näringen ca 24 miljarder kronor och skapade 17 500 helårsarbeten. Det pågår ett arbete för att utveckla nya produkter och stärka konkurrenskraften ytterligare bland företagen inom besöksnäringen.

europeiska-unionen

Ökad turism

På nationell nivå finns en målsättning om att fördubbla turismen under en 10 års period fram till år 2020, och i Västra Götalandsregionen finns en vision om att år 2020 vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande besöks- och evenemangsdestination. För att nå dessa mål behöver insatser göras.

Fler produkter på export

Samverkansprojektet Tillväxt turism ska skapa fler hållbara företag inom besöksnäringen, nya exportmogna produkter som efterfrågas av marknaden och utarbeta en modell för samverkan. En modell som tydliggör för företagen vilket stöd som finns att få i de olika faserna av produktutvecklingen, med utgångspunkt i marknadens behov.
En annan viktig del i projektet är att öka samverkan mellan turismorganisationer och kommunerna i Göteborgsregionen. Det är lokalt som den faktiska destinationsutvecklingen sker.

Kunskap och kontakter

Företagen som deltar i projektet kommer att erbjudas möjligheter till samverkan med andra företag i branschen. Syftet är att ta fram nya internationellt hållbara produkter inom turism. Företagen kommer också erbjudas stöd i form av produkt- och företagsutvecklande insatser samt hjälp med kunderbjudande, paketering och marknadsföring.

Fakta

Tillväxt turism är en viktig insats för att förverkliga ambitionen om att Göteborgsregionen ska vara en hållbar destination ur alla aspekter.
Deltagande parter är Göteborg & Co, Turistrådet Västsverige och Business Region Göteborg, där BRG är projektägare. Projektet pågår mellan 2016-2018.

Projektet Tillväxt turism delfinansieras av Tillväxtverket med stöd från Europeiska regionala fonden.

 

I samarbete med: