Strategiskt arbete

I samverkan med ett stort antal aktörer driver vi projekt och verksamheter inom områden som har stor betydelse för destinationen och destinationens framtida verksamhet.

The Public pool in Frihamnen

Allmänna badet i Jubileumsparken, Frihamnen. Foto: Beatrice Törnros

Strategiska utvecklingsprojekt

Här är de strategiska utvecklingsprojekt som bolaget driver. Längre ned hittar du andra uppdrag av strategisk natur.

Göteborgs 400-årsjubileum 2021

År 2021 fyller Göteborg 400 år och det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter. Göteborg 2021 är ett av Göteborgs viktigaste visionsuppdrag. Arbetet utgår från en vision som handlar om att göra Göteborg internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. En stad som är innovativ och öppen, en inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet. Mycket händer redan nu och mycket mer kommer att hända på vägen fram till jubileet.

Detta har hänt – en sammanfattning

2009 får Göteborg & Co i uppdrag att leda, samordna, kommunicera och följa upp arbetet med Göteborgs 400-årsjubileum. 2011 startar idéinsamlingen som resulterar i 1680 idéer och förslag från göteborgarna själva. 2013-2014 prövas ett antal av dessa idéer i förstudier och 2015 lämnar jubileumsorganisationen in 20 rekommenderade jubileumssatsningar till kommunstyrelsen för fortsatt utveckling. Varje jubileumssatsning tilldelas en projektägare inom staden som får ansvar att ta satsningen vidare. Vid sidan av dessa jubileumssatsningar välkomnas även externa initiativ. Jubileumsorganisationen träffar löpande göteborgare, företag, föreningar och andra aktörer i olika sammanhang. På det sättet hålls den öppna processen levande. Och det ger resultat då antalet aktörer som vill ta sikte på 2021 ökar för varje år. Läs mer på Göteborgs 400-årsjubileum 2021:s hemsida.

 

Restaurang Gabriel

Foto: Tina Stafrén

Matstaden

Fina råvaror, ett gott samarbete, uppfinningsrika kockar med öppna sinnen och en stark känsla för den svenska smaken. Det är några av anledningarna till att Göteborg är en av Europas främsta matstäder. Mat är glädje som dessutom skapar jobb och tillväxt. Göteborg och Västsverige insåg detta tidigt och har länge arbetat med mat utifrån flera olika perspektiv. Inte minst har maten lyfts fram som en reseanledning i marknadsföringen av destinationen. Krögare och producenter arbetar tillsammans i en väl utvecklad samverkan för att stärka Göteborg
som en matupplevelsestad. Lika viktigt är det västsvenska regionsamarbete där bland annat småskalig, lokal matproduktion spelar en viktig roll. Göteborgs stad har också arbetat medvetet med en ekologisk profil för att utveckla de egna verksamheterna och haft ett nära samarbete med krögarna för att förstärka Göteborg som en matupplevelsestad, Göteborg ingår som enda svenska stad i det internationella nätverket Delice – Good Food cities of the world, samverkande städer över hela världen såsom Lyon, Barcelona, Chicago, Montreal och Osaka – något som bidragit till att placera Göteborg, Västsverige och Sverige på den internationella matlandskartan.

Göteborg – Matlandethuvudstad 2012

Av de här skälen, sa juryn, blev Göteborgs nästa års mathuvudstad i konkurrens med tio andra finalister:

”För att Göteborg kan erbjuda en varierad meny, med havets råvaror i centrum. För en välutvecklad samverkan i regionen som knyter samman stad och land, småskalig livsmedelsförädling och industri samt lyfter fram betydelsen av måltiden inom vård, skola och omsorg. Göteborg är en attraktiv stad för såväl nationell som internationell turism och måltidsupplevelser”.

Idyll, Västkusten, Smögen, fisketången

Foto: Steampipe Productions

Utveckling stad-region

Resenärer attraheras av att kunna kombinera en storstads utbud med närhet till natur och andra upplevelser. Här har Göteborg stark framtida konkurrenskraft. Det kräver att stad och region  stärker varandra. En destination slutar inte vid en kommungräns utan består av det område som besökaren tolkar som ett resmål.

Göteborg & Co realiserar samverkansavtalet med Visit Sweden och Turistrådet Västsverige, fördjupar samverkan med Göteborgsregionen med fokus på affärsutveckling, kommunikation och tillgänglighet, bygger vidare och utvecklar den samverkansplattform som ligger till grund för samarbetet mellan Turiststaden och privata aktörer.