Ägare

Göteborg & Co ägs av Göteborgs Stad via Göteborg Stadshus AB. Bolagets uppdrag är att i bred samverkan marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, evenemangs-, och mötesstad.

gustaf-adolfs-torg-167-1

Bolaget är även moderbolag i klustret Turism, Kultur & Evenemang. I klustret ingår Liseberg AB, Got Event AB, Stadsteatern i Göteborg AB och Göteborg & Co.

Samverkan med det privata näringslivet sker via en ny plattform för samverkan – Besöksnäringens Forum.

Informell ledningsgrupp för klustret är VD-rådet som består av VD för respektive klusterbolag.