Affärsplan och verksamhetsberättelser

Göteborg & Co:s affärsplan för perioden 2018–2020 fastställdes 2017-12-11 och kommer att publiceras så fort en populärversion är framarbetad.

Destinationen Göteborgs affärsplan 2015–2017 har tagits fram i dialog och bred samverkan. Ett hundratal intervjuer har gjorts med partners, intressenter, opinionsbildare, kulturarbetare och andra som direkt eller indirekt påverkar vår destination.

Dessutom har ett antal workshops genomförts. Vi har också lyssnat av branschen och omvärlden för att få bästa möjliga grund för en långsiktigt hållbar utveckling för 2015–2017 med sikte på 2021. Göteborg & Co har lett arbetet med att ta fram affärsplanen.

Läs affärsplanen 2015-2017

Verksamhetsberättelser & hållbarhetsredovisning, Göteborg & Co

Nedan hittar du våra verksamhetsberättelser samt redovisningar i PDF format.

Hållbarhetsredovisning 2017 Årsredovisning 2017 Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2006

Revisionsberättelser & Granskningsrapporter

Här kan du läsa våra revisionsberättelser och granskningsrapporter.

Revisionsberättelse och granskningsrapport 2016