Strategisk stab

strategisk-stab-167

Strategisk stab har som primära funktion att samla och bereda kunskap och information genom bolagsövergripande funktioner såsom forskning, statistik, hållbarhet. Bistår VD och ledning i partnerskapsfrågor och internationella relationer samt är delaktiga i projekt av strategisk vikt.