Privatturism

Affärsområdet Privatturism samordnar, utvecklar och marknadsför destinationen i syfte att skapa affärer för besöksnäringen och bidrar till en hållbar tillväxt. Vi skapar ett gott värdskap genom att möta besökarna, informera och förmedla bilden av Göteborg. Här är våra kontaktuppgifter.