Privatturism

_MG_7486_web_MG_7496_web

Affärsområdet Privatturism samordnar, utvecklar och marknadsför destinationen i syfte att skapa affärer för besöksnäringen och bidrar till en hållbar tillväxt. Vi skapar ett gott värdskap genom att möta besökarna, informera och förmedla bilden av Göteborg. Här är våra kontaktuppgifter.