Kommunikation

Gruppbild-kommunikation-167

Kommunikationsavdelningen ansvarar för bolagets marknadskommunikation och profilering, interna kommunikation, pressinformation samt bolagets webbplatser. Avdelningen tillhandahåller dessutom en rad olika tjänster inom bolaget.