Evenemang

AO-evenemang-167-1

Evenemangsavdelningens uppdrag är att värva och utveckla evenemang inom idrott, kultur och musik. Vi arbetar med bearbetning och samverkan med nationella och internationella arrangörer, organisationer och förbund. Vi etablerar goda relationer och underlättar för ett bra samarbete mellan arenainnehavare, myndigheter och näringsliv.