Analys & Omvärld

Analys och omvärld har till uppdrag att leda destinationens utveckling genom kunskap.

Uppdraget för Analys och Omvärld är att förse våra partners och oss själva med kunskap för att fatta rätt beslut och att skapa rätt beslutsunderlag. Detta gör vi genom innovation och utvecklingsarbete för att möta besöksnäringens potential och utmaningar. Vi tillgängliggör insamlade data och fångar upp trender för att strategiskt stärka destinationens attraktions och konkurrenskraft. Vår analys- & omvärldsenhet bedrivs i egen regi av de mest kunniga inom området men kompletteras även med köpta undersökningar. Vi ansvarar för omvärldsbevakning, information och insikter om utvecklingen för besöksnäringen.