Go-konceptet

Go-konceptet är en budskapsplattform som utgår från destinationsvarumärket go med tillhörande budskap. För användning av go krävs en licens.

Styrkan med konceptet är att alla kan vara en del av det, och att det kan bära många olika budskap. Vi skapar helt enkelt en slagkraftig bild av destinationen Göteborg genom ett gemensamt uttryck.

En förutsättning för att få använda budskapsplattformen är att Göteborg är huvudavsändare och att destinationens grafiska profil följs.

Ett exempel:

Förutsättningarna för detta är att vi som innehavare av varumärket go: ger dig en så kallad icke exklusiv licens. En icke exklusiv licens – en sk enkel licens – innebär att licenstagaren förbehåller sig rätten att licensiera varumärket till andra destinationsaktörer inom samma geografiska område.

Vid önskemål om licens för go-konceptet, vänligen kontakta Kommunikationschef Anna Vieweg, anna.vieweg@goteborg.com

När du har fått din licens loggar du in nedan för att hämta bilderna med go-budskap.