Gothenburg Culture Festival 2019

Den 6-11 augusti äger en av Nordens största kulturfestivaler rum i Göteborg. På denna sida hittar du text, bild och logotyper för att marknadsföra festivalen.

Namn: Gothenburg Culture Festival

KORT TEXT

Gothenburg Culture Festival 2019
Gothenburg Culture Festival (tidigare Göteborgs Kulturkalas) är en av Nordens största kulturfestivaler. Festivalen är öppen för alla och programmet är helt gratis för besökarna. Välkommen till Göteborg den 6-11 augusti.

Gothenburg Culture Festival 2019
Gothenburg Culture Festival is one of Scandinavia’s biggest culture festivals. It is open to everyone and free of charge for the visitors. Welcome to Gothenburg, Sweden, August 6-11.

MEDIUM TEXT

Gothenburg Culture Festival 2019
Under Gothenburg Culture Festival (tidigare Göteborgs Kulturkalas) förvandlas Göteborgs gator och torg till festivalplatser där besökarna utan kostnad kan frossa i ett rikt utbud av kultur: opera, konst, musik, karneval, gatuteater, slöjd, teater, litteratur och film. Festivalen är en av Nordens största kulturfestivaler och här samsas olika matkulturer med världsartister och lokala band. Välkommen till Göteborg den 6-11 augusti

Gothenburg Culture Festival 2019 produceras av Göteborg & Co med stöd av Göteborgs Stad och Näringslivsgruppen Göteborg & Co. Göteborg & Co är en del av Göteborgs Stad. Festivalen finansieras också tillsammans med Gothenburg Culture Festivals partners, och programutbudet presenteras tillsammans med kulturlivet i Göteborg och Västra Götalands län.

Gothenburg Culture Festival 2019
During Gothenburg Culture Festival the streets of Gothenburg are transformed into festival stages where visitors free of charge can enjoy a vast range of cultural experiences: opera, art, music, street performances, craft work, theatre, literature and film. Next to gastronomic culture from all over the world you can find internationally renowned musical acts as well as local bands. The festival is one of the biggest culture festivals in Scandinavia. Welcome to Gothenburg, Sweden, August 6-11.

Gothenburg Culture Festival 2019 is produced by Göteborg & Co with support from the City of Gothenburg and the Trade and Industry Group at Göteborg & Co. Göteborg & Co is a municipal company of the City of Gothenburg. Gothenburg Culture Festival also receives financial support from its partners, and the program is presented in collaboration with the art and culture community of Gothenburg and the region of West Sweden.

LÅNG TEXT

Gothenburg Culture Festival 2019
Gothenburg Culture Festival (tidigare Göteborgs Kulturkalas) är med över 1 miljon besök en av Nordens största kulturfestivaler. Under festivalen som pågår den 6-11 augusti förvandlas Göteborgs gator och torg till festivalplatser där besökarna utan kostnad kan frossa i ett rikt utbud av kultur: opera, konst, musik, karneval, gatuteater, slöjd, teater, litteratur och film. Här samsas olika matkulturer med världsartister och lokala band.

Årets festival har temat Voice & Music, vilket bland annat kommer att märkas i samarbetet med European Choir Games, en av Europas största körfestivaler som pågår i Göteborg den 3-10 augusti.

Festivalen är miljödiplomerad av Göteborgs Stad, kranmärkt och uppfyller kriterierna för Fairtrade City Göteborg. Alla matförsäljare som har tillstånd att sälja mat på festivalens område uppfyller höga miljökrav.

Gothenburg Culture Festival 2019 produceras av Göteborg & Co med stöd av Göteborgs Stad och Näringslivsgruppen Göteborg & Co. Göteborg & Co är en del av Göteborgs Stad. Festivalen finansieras också tillsammans med Gothenburg Culture Festivals partners, och programutbudet presenteras tillsammans med kulturlivet i Göteborg och Västra Götalands län.

Gothenburg Culture Festival 2019
With more than 1 million visitors Gothenburg Culture Festival is one of Scandinavia’s biggest cultural festivals. During the festival that takes place August 6-11, the streets of Gothenburg are transformed into festival stages where the visitors free of charge can enjoy a vast range of cultural experiences: opera, art, music, street performances, craft work, theatre, literature and film. Next to gastronomic culture from all over the world you can find internationally renowned musical acts as well as local bands.

This year the festival has the theme Voice & Music, which will be highly visible through the collaboration with European Choir Games – one of the largest choir festivals in Europe, that will be held in Gothenburg August 3-10.

Gothenburg Culture Festival works for sustainability in three dimensions: ecological, social and financial. The festival meets the criteria for Fairtrade City Göteborg and all food vendors at the festival meet high environmental requirements. All electricity used at the festival comes from renewable sources.

Gothenburg Culture Festival 2019 is produced by Göteborg & Co with support from the City of Gothenburg and the Trade and Industry Group at Göteborg & Co. Göteborg & Co is a municipal company of the City of Gothenburg. Gothenburg Culture Festival also receives financial support from its partners, and the program is presented in collaboration with the art and culture community of Gothenburg and the region of West Sweden.

Bilder

Gothenburg Culture Festival.zip (30 mb)

Logotyp

GCF logo_web-print.zip (9 mb)