Kommunikationsverktyg

Tillsammans skapar vi en stark bild av Göteborg

Denna sida innehåller information och material om Göteborg, som ska hjälpa dig som destinationsaktör att marknadsföra staden i olika sammanhang. Internationellt sett är både Sverige och Göteborg relativt okända destinationer. Därför behöver vi samla våra krafter för att nå ut med en så stark bild som möjligt.

All kommunikation som rör destinationen har sin utgångspunkt i våra kärnvärden – Mänsklig, Pluralistisk och Inspirerande. Kärnvärdena är själva själen i vårt varumärke och i vår verksamhet.

För att underlätta för er som vill vara med och marknadsföra och berätta om vår stad ur ett destinationsperspektiv har vi skapat olika verktygslådor. Av upphovsrättsliga skäl är verktygslådan Evenemang- och destinationskampanjer lösenordsskyddad.

Nyttja våra verktygslådor, dela våra kampanjer eller inspireras av vårt material när du skapar ditt eget innehåll.
Det viktigaste verktyget har du förhoppningsvis redan – kärleken till staden.

Till grund för dessa verktygslådor har vi tagit fram en film där vi berättar hur vi ser på oss själva, den personlighet och attityd till världen och andra människor som vi vill förmedla kring destinationen Göteborg. Filmen är vår varumärkesplattform och ett hjälpmedel för dig att skapa rätt tonalitet när du vill ta fram egna budskap i form av text och/eller bild. Filmen är alltså inte en reklamfilm och kan därför inte laddas ner.