Guideutbildning

Turistbyran

Var med och välkomna våra besökare – utbilda dig till guide i Göteborg och Västsverige.

I takt med att turismen ökar till Göteborg med omnejd, ökar också kraven på ett varmt välkomnande till våra besökare.

Det finns en guideutbildning på Göteborgs Universitet i höst. Kursen Västsvensk Guide 60 p, förbereder dig för att självständigt verka inom guideområdet, till exempel musei- och turistsektorn, med ämneskunskaper i historia/arkeologi, kultur och natur, utifrån Västsverige som exempel, samt praktiska färdigheter i tal och framförande. Kursen ger dig också de kunskaper och färdigheter som krävs för att bli en proffsig och bra stadsguide. Efter kursen kan du avlägga prov för att bli auktoriserad stadsguide i Göteborg.

Läs mer om Göteborgs Universitets Guideutbildning