Bilden av Göteborg

The lipstick tower and old Viking ship at Lilla Bommen

 

Vilken uppfattning har besökare om destinationen Göteborg?
Regelbundet undersöks hur besökare från de skandinaviska länderna uppfattar vår destination. I den senaste studien som genomfördes i slutet av 2016 har 3 300 svenska, 1 500 norrmän och 1 500 danskar fått svara på frågor om hur väl Göteborg jämfört med andra destinationer i Norden lever upp till ett stort antal värdeord med både positiv, neutral och negativ laddning.

Resultatet visar att Göteborg har en stark och tydlig image i alla tre länderna med flera positiva värdeord. I en särskild del av undersökningen har göteborgarnas uppfattning om sin egen stad utvärderats. Den visar att invånarna är ännu mer positiva till staden än övriga svenskar. Även när det gäller negativa värden så klarar sig Göteborg bättre än de andra nordiska städerna.

Här kan du ta del av en presentation av undersökningen.